Do preklica epidemije ukinjamo osebne obiske v poslovalnici Modre

Izplačilo v enkratnem znesku

Informativni izračun izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku
Mesečna bruto plača
Privarčevani znesek
Izračunaj
Od , ki ste jih privarčevali, boste prejeli le !

Izredni izstopni strošek
(1 % od privarčevanega zneska sredstev):

Akontacija dohodnine, ki jo v imenu in za račun člana obračuna in plača Modra zavarovalnica.
(25 % od privarčevanega zneska sredstev):

Doplačilo dohodnine v primeru
izrednega dviga sredstev:

Vračilo dohodnine v primeru izrednega dviga sredstev:

Skupaj stroški (dohodnina in izstopni stroški):

Ocena dejanskega izplačila po vseh odtegljajih:

Pojasnilo o izračunu: Izračun, ki je informativne narave in je približek ocene obdavčitve, temelji na podatkih za odmero dohodnine v letu 2019. Več…

Pojasnilo o izračunu: Izračun, ki je informativne narave in je približek ocene obdavčitve, temelji na podatkih za odmero dohodnine v letu 2019. Upoštevan je izstopni strošek v višini 1 % (o. p. v skladu javnih uslužbencev izstopnih stroškov ni), akontacija dohodnine v višini 25 % in dohodninski razred na podlagi veljavne dohodninske lestvice v letu 2019. Izračun izhaja iz predpostavke, da sta plača in enkratni dvig sredstev iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja edini obdavčljivi vir v letu. Za dvige sredstev, ki bodo izvršeni v letu 2019, bodo odmere dohodnin obračunane v letu 2020. Upoštevanih je 12 mesečnih plač, splošna davčna olajšava, ter stopnja obveznih prispevkov 22,1 %.


Izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku je možno pod naslednjimi pogoji:

  • ob upokojitvi, če ste z vplačili vašega delodajalca privarčevali manj kot 5.000 evrov,
  • kadarkoli za vsa sredstva, ki ste jih privarčevali sami z lastnimi vplačili in
  • kadarkoli za sredstva, ki ste jih privarčevali s pomočjo vplačil delodajalca do 31. 12. 2012 in ob pogoju, da je od vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje preteklo 10 let.