Obveščanje javnosti po 253. členu ZPIZ-2

Upravljavka pokojninskega sklada: Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska c. 119, 1000 Ljubljana, Slovenija

Država vpisa v register: Slovenija

Pristojni nadzorni organi: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti

Pokojninski načrti, Pravila upravljanja in izjave o naložbeni politiki so objavljeni tukaj.

Letna poročila pokojninskih skladov v upravljanju Modre, v katerih so razkriti tudi stroški poslovanja in donosnost posameznega pokojninskega sklada, so objavljena tukaj.

Informacije o možnosti izbire med podskladi z različnimi naložbenimi politikami, o poslovanju skladov ter strukturi naložb so objavljene tukaj in tukaj.

Informacije o možnostih izplačevanja dodatne pokojnine (pokojninske rente) so objavljene tukaj.

V letu 2020 ni bilo sprememb pri pravilih upravljanja pokojninskih skladov Modre zavarovalnice.