Do preklica epidemije ukinjamo osebne obiske v poslovalnici Modre

Obvestilo o spoštovanju Priporočil o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

Na podlagi Priporočila Slovenskega državnega holdinga o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta z dne 31. 3. 2020, se je pet članov nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d., in revizijske komisije odpovedalo 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij. Odpoved dela prejemkov velja od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana.

En član nadzornega sveta in revizijske komisije ter neodvisni zunanji strokovni član revizijske komisije se nista odpovedala prejemkom z razlogom povečanega obsega dela, ki je v kriznem obdobju tudi bolj zahtevno in odgovorno.