Oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. in Modra zavarovalnica, d. d., objavljata oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev treh podjetij. Celotno besedilo oglasa je objavljeno tukaj.

Ponudbe zbiramo na sedežu Kapitalske družbe, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 30. 11. 2020 do 12.00 ure.

Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovni deležev – besedilo razpisa