NOVO: Se želite naročiti na online svetovanje za dodatno pokojnino? S pomočjo spletnega obrazca lahko to storite hitro in enostavno.

Predsedniku in članu uprave nadzorni svet zaupal vodenje Modre za naslednja štiri leta

(Ljubljana, 28. oktobra 2020) Nadzorni svet je za naslednje mandatno obdobje štirih let za predsednika uprave imenoval Boruta Jamnika, za člana uprave pa mag. Matija Debelaka. Obema se namreč poleti 2021 izteče mandat.

Izborni postopek imenovanja predsednika in člana uprave je vodila kadrovska komisija, z neposrednim vabilom dosedanjima članoma uprave. Sestavljali so jo vsi člani nadzornega sveta in tako zagotovili zastopanje interesov tako lastnika kot tudi zavarovancev Modre. Izvedli so celovito analizo doseženih rezultatov v zadnjih letih poslovanja in tehtno presojo vseh v naprej postavljenih meril spremljanja uspešnosti dela uprave. Rezultati kažejo pozitivne trende poslovanja po vseh ključnih kazalnikih, uspešno izpolnjevanje zastavljenih strateških ciljev ter učinkovito prilagajanje zahtevnemu gospodarskemu in finančnemu okolju. Kandidata sta pripravila in predstavila jasno vizijo nadaljnjega razvoja Modre, ki sledi zavedanju, da so spremembe gonilo razvoja, varnost sredstev in zadovoljstvo strank pa na prvem mestu.