Sklic 12. skupščine Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d. uprava in nadzorni svet, sklicujeta 12. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo v torek, 16. 4. 2019 ob 10.00 uri v prostorih Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, V. nadstropje, konferenčna dvorana.

Podrobnosti sklica 12. skupščine Modre zavarovalnice