Sklic 13. skupščine Modre zavarovalnice

Mojca Trkman,
26. 8. 2019

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d. uprava in nadzorni svet sklicujeta 13. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 29. 8. 2019 ob 11.00 uri v prostorih Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119 v Ljubljani.

Več o dnevnem redu in predlaganih sklepih …