Sklic 15. skupščine delničarjev Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d., uprava in nadzorni svet sklicujeta 15. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 31. 5. 2021 ob 14.00 uri v prostorih Modre zavarovalnice, d. d.

Sklic 15. skupščine delničarjev Modre zavarovalnice (pdf)

Posodobitev 21. 5. 2021:

Kapitalska družba je vložila nasprotni predlog in dopolnitev dnevnega reda 15. skupščine.