Obvestilo o načrtovani pripojitvi sklada KVPS k zajamčenemu podskladu MKPS

Je eden prvih skladov, v katerem od l. 2001 varčujejo zaposleni v gospodarstvu in samozaposleni. Vsi varčevalci v tem skladu lahko brez dodatnih stroškov prihranke prenesejo v Modri krovni pokojninski sklad, ki naložbe prilagaja starosti varčevalcev in omogoča višje donose.

september 2019
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Kapitalski vzajeni pokojninski podsklad 0.88 179.756.579,66 € 0,18 % 3,68 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb