NOVO: Sklenitev zavarovanja pravne zaščite Arag.

Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Pokojninski sklad je v letu 2020 že drugič zapored prejel certifikat priznanje.  Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2020 je nagrada revije Moje finance z raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v marcu 2020.

januar 2021
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 11,8877 25.969.297,33 € 0,47 % 2,38 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 11,4019 8.677.959,61 € 0,22 % 1,49 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0,7484 907.876.860,93 € 0,08 % 0,29 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb