NOVO pri Modri: Omogočamo sklenitev zavarovanja pravne zaščite ARAG

Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Pokojninski sklad je v letu 2020 že drugič zapored prejel certifikat priznanje.  Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2020 je nagrada revije Moje finance z raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v marcu 2020.

oktober 2020
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 10.8751 21.071.045,25 € -2,02 % -2,39 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 10.752 7.435.363,43 € -1,15 % -1,56 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0.7369 883.448.844,05 € 0,04 % -0,05 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb