Obvestilo o načrtovani pripojitvi sklada KVPS k zajamčenemu podskladu MKPS

Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

september 2019
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 11.0762 11.504.181,12 € 2,71 % 5,50 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 10.8881 4.958.356,76 € 1,55 % 5,06 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0.7384 848.015.179,32 € 0,27 % 4,01 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb