Za obisk kontaktnega centra potrebno izpolnjevanje PCT pogoja.

Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Več o varčevanju v Krovnem pokojninskem skladu javnih uslužbencev lahko preberete v zloženki.


Pokojninski sklad je v letu 2021 že tretjič zapored prejel priznanje.
Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2021 je nagrada revije Moje finance z raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v maju 2021.

avgust 2021
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 13,8549 36.710.778,40 € 2,45 % 23,77 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 12,6401 11.417.891,18 € 1,60 % 15,71 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0,7692 951.051.081,71 € 0,38 % 4,55 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb