Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Več o varčevanju v Krovnem pokojninskem skladu javnih uslužbencev lahko preberete v zloženki.

avgust 2022
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 13,6844 49.802.448,26 € -1,84 % -1,23 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 12,0928 14.952.705,65 € -1,84 % -4,33 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0,7292 929.986.802,74 € -1,31 % -5,20 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb