Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

oktober 2019
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 11.1419 12.177.331,48 € 0,59 % 12,79 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 10.9229 5.147.506,23 € 0,32 % 9,95 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0.7373 848.520.110,66 € -0,15 % 5 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb