Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

julij 2019
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 10.9169 9.645.635,08 € 2,40 % 5,21 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 10.7646 4.566.943,20 € 1,73 % 4,61 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0.7331 837.301.203,85 € 0,78 % 3,46 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb