Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

februar 2020
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 10.771 14.569.760,88 € -7,24 % 4,98 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 10.6878 5.903.496,51 € -4,87 % 4,35 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0.74 859.380.518,76 € -0,83 % 3,93 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb