Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Pokojninski sklad je v letu 2020 že drugič zapored prejel certifikat priznanje.  Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2020 je nagrada revije Moje finance z raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v marcu 2020.

avgust 2020
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 11.1944 19.315.727,44 € 4,02 % 3,80 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 10.9236 7.206.070,44 € 2,40 % 1,88 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0.7357 877.926.918,24 € 0,37 % -0,10 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb