Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Pokojninski sklad je v letu 2020 že drugič zapored prejel certifikat priznanje.  Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2020 je nagrada revije Moje finance z raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v marcu 2020.

junij 2020
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 10.7772 17.829.147,66 € 1,80 % 1,09 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 10.6392 6.656.913,90 € 1,49 % 0,55 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0.7295 862.700.177,40 € 0,80 % 0,29 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb