Obvestilo: Poslovalnica je ponovno odprta za osebni obisk.

Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Več o varčevanju v Krovnem pokojninskem skladu javnih uslužbencev lahko preberete v zloženki.


Pokojninski sklad je v letu 2020 že drugič zapored prejel certifikat priznanje.
Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2020 je nagrada revije Moje finance z raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v marcu 2020.

april 2021
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 12,8839 31.219.074,73 € 1,26 % 23,74 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 11,9693 9.891.198,24 € 0,73 % 15,63 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0,7532 920.553.644,98 € 0,04 % 4,71 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb