Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

december 2019
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 11.5876 13.327.432,10 € 1,05 % 22,02 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 11.198 5.771.036,49 € 0,74 % 15,46 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0.7411 860.693.293,26 € 0,08 % 5,98 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb