Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Več o varčevanju v Krovnem pokojninskem skladu javnih uslužbencev lahko preberete v zloženki.

april 2022
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 13,9207 47.039.774,63 € -2,26 % 8,05 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 12,3373 14.092.744,69 € -2,16 % 3,07 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0,7408 932.235.992,04 € -1,32 % -1,65 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb