Je zaprt sklad življenjskega cikla, namenjen vsem zaposlenim v javnem sektorju. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Več o varčevanju v Krovnem pokojninskem skladu javnih uslužbencev lahko preberete v zloženki.

december 2022
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad javnih uslužbencev 12,9224 54.210.905,36 € -4,73 % -11,94 %
Preudarni podsklad javnih uslužbencev 11,582 15.886.675,64 € -3,44 % -11,40 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 0,7173 927.036.196,57 € -1,24 % -7,22 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb