Piše: Miha Žejn, CFA

Dinamično dogajanje na trgih kapitala v mesecu maju

Po izjemno pozitivnih prvih štirih mesecih letošnjega leta, so v mesecu maju tečaji ponovno zanihali navzdol.

ZDA proti Kitajski

Sredi meseca je svetovno javnost presenetila novica, da so Združene države Amerike na črni seznam umestile kitajsko podjetje Huawei. Kmalu za tem je Google, katerega operacijski sistem Android uporabljajo Huawei-evi mobilni telefoni, Huawei-u umaknil licenco za uporabo operacijskega sistema.
Kapitalski trgi so novico sprejeli precej negativno, vlagatelji so se začeli umikati v varnejše naložbe. Tečaji delnic so se zato zniževali, tečaji obveznic pa rasli.

Izjava ameriškega predsednika

Konec meseca maja je na trge negativno vplivala tudi izjava ameriškega predsednika Trumpa, da nameravajo ZDA uvesti carine na Mehiški uvoz, če se migracije na prenehajo.

Padec vrednosti delnic in rast tečaja obveznic

Kot posledica zgoraj navedenega so delnice v mesecu maju v povprečju izgubile 5,2 odstotka svoje vrednosti. Močno so se povzpeli tečaji državnih obveznic, ki so v povprečju pridobile več kot odstotek vrednosti.

Zahtevana donosnost nemške državne obveznice se je v mesecu maju znižala iz 0,028 odstotka na -0,205 odstotka. Še močneje se je znižala zahtevana donosnost ameriške 10 letne državne obveznice, ki je v tem obdobju padla iz 2,5 odstotka na 2,125 odstotka.

Na gibanje cen obveznic so imela pomemben vpliv tudi pričakovanja, da bosta centralni banki na obeh straneh Atlantika naredili vse, da upočasnitev gospodarstev ne bo prehuda. Za ECB se celo špekulira, da bi lahko ponovno uvedla t. i. kvantitativno sproščanje, ki ga je šele ob koncu 2018 umaknila, za ameriško centralno banko pa, da bo še v letošnjem letu posegla po zniževanju ključne obrestne mere.

Donosnost pokojninskih skladov v maju 2019

Donosnosti vseh pokojninskih (pod)skladov so bile v mesecu maju 2019 negativne. Zajamčeni podskladi so izgubili okoli 0,5 odstotka vrednosti, preudarni dobra 2,5 odstotka, dinamični pa dobre 4 odstotke.

Ne glede na malce slabšo donosnost v mesecu maju, so donosnosti vseh podskladov v 2019 še vedno visoko pozitivne.