Piše: Miha Žejn, CFA

Finančni trgi v prvih mesecih 2019

Prvi štirje meseci 2019 so postregli z izjemno visokimi donosnostmi vseh naložbenih razredov. Tako dobri rezultati so manjše presenečenje, saj je lansko zadnje četrtletje, še posebno oktober in november, zaznamovala kar precejšnja panika na trgih kapitala. Panika je bila večinoma posledica znakov upočasnjevanja rasti najpomembnejših svetovnih gospodarstev, predvsem Evropskega na čelu z Nemčijo.

Pomembna vloga centralnih bank

Ne gre spregledati pomembnega dejstva, ki je v večjem deležu doprinesel k obratu trenda na trgih kapitala. Če smo še ob koncu lanskega leta pričakovali zaostrovanje monetarne politike evropske in ameriške centralne banke, je začetek leta postregel s popolnim preobratom na področju monetarne politike. Obe centralni banki sta namreč naznanili, da zaostrovanja monetarne politike (še) ne bo. Najizraziteje je ta preobrat vplival na rast cen delnic, ne gre pa zanemariti tudi močnega skoka cen obveznic, kot posledica nižjih zahtevanih donosnosti.

Poslovanje pokojninskih skladov Modre

Take razmere so izrazito pozitivno vplivale na gibanje vrednosti enot premoženja pokojninskih skladov v upravljanju Modre, ki so nadoknadili izgubljene vrednosti iz zadnjega četrtletja 2018. Donosnosti pokojninskih skladov so bile namreč v obdobju oktober 2018 – april 2019 pozitivne. Donosnost dinamičnih podskladov se je gibala okoli 2,5 odstotka, preudarnih okoli 2 odstotka in zajamčenih okoli 1,6 odstotka.

Če pogledamo zgolj donosnosti skladov v letu 2019, so rezultati še boljši. Donosnosti skladov so presegle povprečne dolgoročne pričakovane donosnosti na letni ravni. Donosnost dinamičnih podskladov je dosegla presegla 13 odstotkov, preudarnih 9 odstotkov in zajamčenih 3 odstotke.

Nihanja na trgih kapitala so običajen pojav

Ne glede na izjemno pozitivne rezultate v prvih mesecih letošnjega leta, ne gre pozabiti, da so kratkoročno možna tudi visoka nihanja v vrednosti sredstev, kakršnim smo bili priča v zadnjem četrtletju 2018. Še posebno to velja za bolj tvegane sklade življenjskega cikla.

Pomembno je dejstvo, da je varčevanje za pokojnino izrazito dolgoročno. Zato gre na dolgi rok pričakovati donosnosti, ki so bistveno višje od tistih v bolj konservativnih, zajamčenih podskladih.

V času večjih nihanj je treba ohraniti mirno kri in imeti pred očmi dolgoročno naravo tovrstnega varčevanja.