NOVO: Sklenitev zavarovanja pravne zaščite Arag.
Piše: Miha Žejn, CFA

Optimizem na finančnih trgih še vztraja

Mesec avgust je že peti zaporedni mesec, ki je prinesel pozitivne rezultate. Kljub negativnim sporočilom o hitrem širjenju virusa, ki je zahteval že preko 800 tisoč življenj in okužil preko 25 milijonov ljudi, optimizem na finančnih trgih ne pojenja. V izrazito pozitivnem vzdušju so ameriške delnice že nadoknadile spomladi izgubljeno.

Kljub negativnim sporočilom o širjenju virusa, optimizem na finančnih trgih vztraja.

Pozitivno vzdušje in pomisleki

Gospodarska aktivnost držav po vsem svetu se povečuje, kljub temu pa mnogi dvomijo o upravičenosti tako pozitivnega vzdušja na trgih kapitala upravičeno. Napovedi namreč pravijo, da naj bi nivo gospodarske aktivnosti dosegel pred krizno raven šele v letu 2022.

Delniški trgi

Tudi v mesecu avgustu so, podobno kot celotno letošnje leto, prednjačile ameriške delnice, še posebno tehnološke. Tako je indeks tehnoloških delnic NASDAQ v avgustu pridobil 8,2 odstotka, širši ameriški delniški trg, kot ga meri indeks S&P 500 pa 5,6 odstotka.
Manj so pridobile japonske delnice (5,2 odstotka), še manj evropske, ki so se podražile za 3,5 odstotka. Svetovni delniški indeks MSCI je v avgustu pridobil 5,3 odstotka.

Najboljše rezultate še naprej beleži tehnološka panoga.

Kot že omenjeno je med panogami tudi v avgustu najboljše rezultate zabeležila tehnološka panoga, sledijo ji trajne potrošne dobrine, najslabše pa so se odrezale panoge javnih storitev, energije in farmacije.

Trg obveznic s slabšim rezultatom

Avgusta so se slabše odrezale obveznice, ki so zabeležile 0,16 odstotno (evropske podjetniške obveznice z investicijsko bonitetno oceno) oziroma -0,75 odstotno donosnost (evropske državne obveznice).

Kako kaže pokojninskim skladom?

Tudi v mesecu avgustu sta bila pričakovano najbolj donosna podsklada z dinamično naložbeno politiko. Modri dinamični podsklad je dosegel 3,8, Dinamični podsklad javnih uslužbencev pa 4 odstotno donosnost.

Po uspešnosti sledita preudarna podsklada, ki sta dosegla 2,3 (Modri preudarni podsklad) oziroma 2,4 odstotno donosnost (Preudarni podsklad javnih uslužbencev).

Pričakovano sta najnižjo donosnost dosegla zajamčena podsklada, 0,33 (Modri zajamčeni podsklad) in 0,37 odstotka (Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev).