Dvig minimalne kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nas je z dopisom obvestilo o spremembi višine minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki za leto 2023 znaša 345,12 EUR letno na zaposlenega (28,76 EUR mesečno). 

Višina minimalne premije se je, skladno z ZPIZ-2, uskladila s koeficientom rasti povprečne mesečne bruto plače zaposlenih v RS, ki znaša 1,021. Najnižji znesek vplačil kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2023 tako znaša 345,12 EUR letno, kar pomeni 28,76 EUR mesečno na zaposlenega. Znesek bo v januarju objavljen tudi na spletnih straneh gov.si.

Lestvica za odmero dohodnine z olajšavami za 2023

Ministrstvo za finance je 19. decembra objavilo tudi tudi lestvico za odmero dohodnine v 2023, ki jo lahko najdete tukaj.

Olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje

Dodatno pokojninsko zavarovanje, poleg varčevanja za starost, posamezniku zagotavlja tudi davčno olajšavo. Olajšava je priznana do zneska premije, ki predstavlja 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kar je enako 5,844 % bruto plače posameznika.

Za tiste z višjimi dohodki, najvišja davčna olajšava za enkrat še ostaja enaka kot v 2022, in sicer je priznana za vplačila do 2.903,66 evrov letno (241,97 evrov mesečno).

Izračunajte svoj davčni prihranek