Objava revidiranih letnih poročil pokojninskih skladov za leto 2019

Objavili smo revidirana letna poročila in povzetke letnih poročil vzajemnih pokojninskih skladov v upravljanju Modre zavarovalnice; Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev (KPSJU), Modri krovni pokojninski sklad (MKPS) in Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije (PPS) za poslovno leto 2019.

V letnih poročilih so vam na voljo informacije o poslovanju in upravljanju posameznega vzajemnega pokojninskega sklada, s kratko predstavitvijo upravljavke, Modre zavarovalnice, d. d. Sestavni del letnih poročil je tudi mnenje neodvisnega revizorja in pri skladih KPSJU in MKPS tudi mnenje Odbora sklada k letnemu poročilu za leto 2019.

V ospredju poslovanja Modre ostaja varnost prihrankov, ki jo Modra zavarovalnica zagotavlja z zadostnim obsegom kapitala, preudarnim in varnim poslovanjem. Hkrati zasledujemo tudi druge strateške cilje: visoka raven kakovosti storitev in zadovoljstvo strank, kompetentni zaposleni, urejeni procesi in ustvarjalno delovno okolje.

Letna poročila in povzetki so na voljo tukaj.

Skrbno in odgovorno upravljanje, ohranjanje finančne stabilnosti in varnosti prihrankov

Zaradi nastalih razmer in posledic svetovne pandemije korona virusa, ki so se odrazile tudi v negativnih gibanjih na finančnih trgih prvem četrtletju 2020, obstaja tveganje negotovosti prihodnjih učinkov, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavarovalnice in pokojninskih skladov v njenem upravljanju. Kot največja ponudnica varčevanja za dodatno pokojnino (pokojninsko rento) bo Modra zavarovalnica tudi v teh spremenjenih in nepredvidljivih razmerah skrbno in odgovorno upravljala prihranke vseh svojih varčevalcev kot tudi sredstva kritnih skladov za izplačevanje pokojninskih rent. S skrbnim in celovitim upravljanjem tveganj bo poskrbela za ustrezno obvladovanje zahtevnih razmer na finančnih trgih, s preudarnim upravljanjem kapitala pa ohranjala svojo kapitalsko moč in finančno stabilnost.

Pokojninsko varčevanje je dolgoročen cilj

Varčevanje za pokojnino je eden najdolgoročnejših finančnih ciljev, ki si jih postavljamo v življenju. Če imate do upokojitve vsaj še 10 let, trenutne nestanovitne razmere niso razlog za preplah. Kratkoročna nihanja, pa četudi so ta zelo visoka, na prihranke dolgoročno bistveno ne vplivajo. Če ste med tistimi, ki se bližajo upokojitvi, pa so ta sredstva ustrezno zaščitena z zajamčeno donosnostjo.

Varčevalci Modre lahko pokojninsko varčevanje spremljate in urejate od doma na e.Modra.si

Hiter dostop do stanja vaših prihrankov.

 

Nazoren prikaz vseh vplačil po obdobjih in vplačnikih.

 

Zbrane vse potrebne informacije, novosti in dokumenti.

 

Enostavno urejanje sprememb:

    • Določitev upravičencev za primer smrti – v primeru najhujšega poskrbite tudi za finančno varnost svojihj najbližjih.
    • Zamenjava podsklada  – izberete naložbeno politiko vlaganja prihrankov glede na čas do upokojitve.
    • Izberete individualno vplačilo in prihranite pri dohodnini.
    • Prilagodite višino premije in vplačujete toliko, kot vam dopušča denarnica.

Še ne uporabljate e.Modra.si?

Dostop je enostaven, potek registracije hiter in prijazen. Oddajte zahtevek za identifikacijsko kodo. Prejeli jo boste po pošti in po prejemu lahko zaključili potek registracije.

Vstop v e.Modra.si

Vsak delovni dan med 8. in 16. uro smo vam na voljo tudi prek brezplačnega telefona 080 23 45 ali na info@modra.si.