Za obisk kontaktnega centra potrebno izpolnjevanje PCT pogoja.

Objava revidiranih letnih poročil pokojninskih skladov za leto 2020

Objavili smo revidirana letna poročila za poslovno leto 2020 in povzetke letnih poročil vzajemnih pokojninskih skladov v upravljanju Modre zavarovalnice:

Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev (povzetek letnega poročila KPSJU),

Modri krovni pokojninski sklad (povzetek letnega poročila MKPS) in

Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije (povzetek letnega poročila PPS)

V letnih poročilih so na voljo informacije o poslovanju in upravljanju posameznega vzajemnega pokojninskega sklada, s kratko predstavitvijo upravljavke-Modre zavarovalnice. Sestavni del letnih poročil je tudi mnenje neodvisnega revizorja in pri skladih KPSJU in MKPS tudi mnenje Odbora sklada k letnemu poročilu za leto 2020.

Oba odbora sta podala pozitivno mnenje.

Kljub zahtevnemu letu, zaznamovanem z neobičajnimi nihanji na finančnih trgih, so vsi podskladi dosegli pozitivno letno donosnost. V vzajemnih pokojninskih skladih je bilo konec leta 2020 zbranih 1,27 milijarde evrov, v kritnih skladih za izplačevanje rent pa 266 milijonov evrov. Lastna sredstva Modre pa so znašala 307 milijonov evrov.

Zvišal se je tudi kapital zavarovalnice, ki predstavlja temelj varnosti prihrankov več kot 294 tisoč članov. Kapitalska trdnost in finančna moč ostajata pomembni konkurenčni prednosti zavarovalnice.

Letošnje donosnosti skladov bistveno višje

V obdobju januar-april 2021 skladi dosegajo bistveno višje donose v primerjavi z lanskim primerljivim obdobjem.

 

Pokojninsko varčevanje je dolgoročen cilj

Varčevanje za pokojnino je eden najdolgoročnejših finančnih ciljev, ki si jih postavljamo v življenju. Če imate do upokojitve vsaj še 10 let, nestanovitne razmere niso razlog za preplah. Kratkoročna nihanja, pa četudi so ta zelo visoka, na prihranke dolgoročno bistveno ne vplivajo. Če ste med tistimi, ki se bližajo upokojitvi, pa so ta sredstva ustrezno zaščitena z zajamčeno donosnostjo.