Pomembne spremembe ZPIZ-2 in davčne lestvice v letu 2020

Davčna olajšava v letu 2020

Najvišja premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki še predstavlja davčno olajšavo, ostaja tudi v letu 2020 nespremenjena. Še naprej velja, da je olajšava omejena na 5,844 % odstotka letne bruto plače posameznika, oziroma ne več kot 2.819,09 EUR letno.

Dvig najnižje zakonsko dovoljene premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja

V letošnjem letu se je povišal minimalen znesek kolektivne premije pokojninskega zavarovanja, ki ga za posameznega člana v koledarskem letu plača delodajalec. Najnižji znesek kolektivne premije določa 53. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G).

Znesek vplačil premij kolektivnega pokojninskega zavarovanja od letošnjega leta dalje ne sme biti nižji od 300 evrov letno, kar pomeni 25 evrov na mesečni ravni.

Lestvica za odmero dohodnine

V letu 2020 se spreminja lestvica za odmero dohodnine. Podrobnejše informacije lahko najdete tukaj.