BLACK FRIDAY AKCIJA: Ob sklenitvi zavarovanja pravne zaščite Arag, vam bo zavarovalnica plačala prve tri obroke!

Poslovanje Modre v letu 2021

Leto 2021 je zaznamovala pandemija COVID-19, a hkrati tudi izjemna rast kapitalskih trgov, zmerna rast bruto domačega proizvoda in porajajoči se inflacijski pritiski, ki so se še na začetku leta zdeli le oddaljen spomin. 

Pandemija COVID-19 v letu 2021 ni pomembno vplivala na poslovanje zavarovalnice, saj smo se učili na izkušnjah iz prvega vala epidemije. Strankam smo v vsem tem obdobju omogočali komunikacijo in 24-urni dostop prek digitalnih kanalov, ob tem nemoteno izpolnjevali svoje obveznosti do članov vzajemnih pokojninskih skladov, prejemnikov rent in drugih poslovnih partnerjev.

Odlično poslovanje pokojninskih skladov in Modre

e.Modra.si kot učinkovit kanal obveščanja

V času epidemije se kot učinkovit kanal komuniciranja in zagotavljanja pomembnih informacij izkazala spletna storitev e.Modra.si, zato so bile naše aktivnosti tudi v letu 2021 usmerjene v izboljševanje uporabniške izkušnje hkrati pa smo nadaljevali z digitalizacijo poslovnih procesov.

Spletna storitev e.Modra.si ima danes že preko 100.000 uporabnikov.

Stranke preko e.Modra.si in e-sporočil redno obveščamo o pomembnejših dogodkih, hkrati pa jim omogočamo pregled nad varčevanjem, izdelavo osebnih informativnih izračunov ter urejanje podatkov, vezanih na finančne produkte Modre zavarovalnice.

Vstopi v e.Modra.si

10 let poslovanja Modre zavarovalnice

Oktobra 2021 smo obeležili prvo desetletje svojega poslovanja. To je minilo v znamenju razvoja in rasti. V celotnem obdobju smo poslovali s pozitivnim čistim poslovnim izidom in ob tem več kot podvoji svoj kapital. Tej rasti so tesno sledila tudi sredstva vzajemnih in rentnih skladov v upravljanju ter lastno premoženje.

Naša zgodba

Poslovanje Modre v 2021

Kapital Modre zavarovalnice, s katerim zagotavljamo varnost sredstev svojih zavarovancev, je konec leta 2021 dosegel 331,5 milijona evrov oziroma 21 odstotkov več kot konec predhodnega leta. Tudi vrednost sredstev v upravljanju se je povečala in konec leta 2021 presegala 2 milijardi evrov; v vzajemnih pokojninskih skladih je bilo zbranih 1,39 milijarde evrov, v kritnih skladih 303 milijone evrov, lastna sredstva pa so predstavljala 368 milijonov evrov.

Modra je danes sodobna zavarovalnica, ki z optimizmom zre v prihodnost. Je največja upravljavka sredstev v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja in največja izplačevalka pokojninskih rent v Sloveniji. Svoje konkurenčne prednosti gradimo na vključevanju vseh pomembnejših deležnikov v oblikovanje svoje poslovne politike in razvojni naravnanosti.

Letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2021

V splošnem so bila na začetku leta 2022 pričakovanja glede gospodarskih gibanj še razmeroma ugodna, saj je bila pričakovana zmerna rast delniških in manjši padec obvezniških indeksov. Vir negotovosti je bila zlasti rast cen surovin in energentov, ravnanje centralnih bank in nejasen razvoj pandemije COVID-19. V nadaljevanju pa so zaostrene geopolitične razmere in z njimi povezani omejevalni ukrepi pomembno vplivali na gibanja na trgih. Optimizem se je umiril in povečalo se je tveganje upada tečajev zlasti bolj tveganih naložb.

V danih pogojih si bomo prizadevali v največji možni meri omejiti omenjena tveganja in ohraniti zaupanje varčevalcev s skrbjo za varnost vaših prihrankov.

Letna poročila pokojninskih skladov v upravljanju Modre