Revidirana letna poročila pokojninskih skladov za leto 2021 so že na voljo

Pokojninski skladi Modre so v 2021, kljub omejitvam zaradi epidemije, odlično poslovali. Ob danih omejitvah smo prilagodili svoje poslovanje in poslovne procesa ter zagotavljali nemoteno poslovanje skozi celotno leto. Razmere na kapitalskih trgih so vplivale na nadpovprečno donosnost dinamičnih in preudarnih podskladov, skladi v upravljanju Modre pa so bili v 2021 med najbolj donosnimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu.

Letna poročila pokojninskih skladov

Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev (povzetek letnega poročila KPSJU),
Modri krovni pokojninski sklad (povzetek letnega poročila MKPS) in
Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije (povzetek letnega poročila PPS)

Letna poročila pokojninskih skladov Modre zavarovalnice za leto 2021
Letna poročila skladov razkrivajo informacije o poslovanju in upravljanju posameznega vzajemnega pokojninskega sklada, hkrati pa je v poročilih na voljo tudi kratka predstavitev Modre.

Sestavni del letnih poročil so tudi mnenja neodvisnega revizorja, ki so tudi za leto 2021 pozitivna.

Nemoteno poslovanje in komunikacija s strankami

Preko digitalnih kanalov strankam tudi po izteku epidemije omogočamo nemoteno komunikacijo in varčevalcem zagotavljamo 24-urni dostop do svojih podatkov, in sicer preko spletne storitve e.Modra.si.

Modra ostaja trdna in finančno močna zavarovalnica

V 2021 se je povečal kapital zavarovalnice, ki predstavlja temelj varnosti prihrankov za dodatno pokojnino. Kapitalska trdnost in finančna moč še naprej ostajata pomembni konkurenčni prednosti Modre zavarovalnice.

Varčevanje za pokojnino mora predstavljati dolgoročen cilj

Varčevanje za pokojnino je pomemben in hkrati eden najbolj dolgoročnih finančnih ciljev, ki si jih postavimo v življenju. Pomembno je, da na začrtani poti vztrajamo tudi, ko razmere na finančnih trgih ne kažejo najbolje. Če imate do upokojitve vsaj še 10 let, slabše razmere niso razlog za preplah.

Kratkoročna nihanja, tudi če so ta visoka, na pokojninske prihranke dolgoročno bistveno ne vplivajo. Če ste med tistimi, ki se bližajo upokojitvi (60+), pa so vaša sredstva v pokojninskih skladih na varnem, saj so v zajamčenem podskladu ki zagotavlja vsaj zajamčeno donosnost.

Podatki o tekočem poslovanju skladov