NOVO: Sklenitev zavarovanja pravne zaščite Arag.

Letna poročila in poročila o solventnosti

Letna poročila vzajemnih pokojninskih skladov
Letno poročilo Modre zavarovalnice
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice

Poročilo vsebuje predstavitev poslovanja in uspešnosti zavarovalnice, njen sistem upravljanja, profil tveganj, uporabljenih metod vrednotenja za namen solventnosti in upravljanje kapitala zavarovalnice.