Obvestilo o načrtovani pripojitvi sklada KVPS k zajamčenemu podskladu MKPS