Obvestilo o zaključenem postopku pripojitve sklada KVPS k zajamčenemu podskladu MKPS

Pokojninski skladi

Modri krovni pokojninski sklad

2017    2016    2015

Pokojninski sklad javnih uslužbencev

2017     2016     2015   2014   2013   2012    2011

Kapitalski vzajemni pokojninski sklad

2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011

Prvi pokojninski sklad RS

2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011