Obvestilo: Poslovalnica je ponovno odprta za osebni obisk.

Osebna izkaznica Modre

Ime družbe: Modra zavarovalnica, d. d.

Sedež družbe: Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 21026912

Matična številka: 6031226

Osnovni kapital: 152.200.000,00 EUR

Telefon: 01 47 46 800 Faks: 01 47 46 754

Brezplačna telefonska številka: 080 23 45

Elektronski naslov: info@modra.si

Bančni računi pokojninskih skladov

• MKPS – Modri krovni pokojninski sklad: SI56 0400 1004 6646 319 (Nova KBM)

• KPSJU – Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev: SI56 0400 1004 6645 446 (Nova KBM)

• KSMR- Sklad, namenjen izplačevanju dodatne pokojnine: SI56 0400 1004 6644 767 (Nova KBM)

Modra v številkah

  • V Modri deluje 64 zaposlenih.
  • Kar 78 % zaposlenih ima najmanj 6/1 stopnjo izobrazbe – višješolsko oz. višje strokovno izobrazbo.
  • Modra zavarovalnica zaposluje 73 odstotkov žensk in 27 odstotkov moških.
  • Povprečna starost zaposlenih je 44 let, povprečna delovna doba pa 20,8 let.