Osebna izkaznica Modre

Ime družbe: Modra zavarovalnica, d. d.

Sedež družbe: Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 21026912

Matična številka: 6031226

Osnovni kapital: 152.200.000,00 EUR

Telefon: 01 47 46 800 Faks: 01 47 46 754

Brezplačna telefonska številka: 080 23 45

Elektronski naslov: info@modra.si

Bančni računi pokojninskih skladov

• MKPS – Modri krovni pokojninski sklad: SI56 0510 0801 5275 843 (Abanka)

• KPSJU – Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev: SI56 0510 0801 1777 732 (Abanka)

• KSMR- Sklad, namenjen izplačevanju dodatne pokojnine: SI56 0510 0801 4158 597 (Abanka)