Je prvi zaprt vzajemni pokojninski sklad, ki je svoja sredstva in varčevalce pridobil z zamenjavo pokojninskih bonov za polico dodatnega pokojninskega zavarovanja. Od 1. januarja 2003 dodatna vplačila ali vključitve niso več mogoča.

junij 2020
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Prvi pokojninski sklad 0.8584 16.202.280,58 € 2,09 % -4,19 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb