Obvestilo o načrtovani pripojitvi sklada KVPS k zajamčenemu podskladu MKPS

Je prvi zaprt vzajemni pokojninski sklad, ki je svoja sredstva in varčevalce pridobil z zamenjavo pokojninskih bonov za polico dodatnega pokojninskega zavarovanja. Od 1. januarja 2003 dodatna vplačila ali vključitve niso več mogoča.

september 2019
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Prvi pokojninski sklad 0.9127 18.741.878 € 0,15 % 11,44 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb