Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

oktober 2019
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 13.1536 20.085.213,14 € 0,56 % 12,43 %
Preudarni podsklad 12.0558 15.729.642,84 € 0,24 % 8,90 %
Zajamčeni podsklad 10.6308 65.310.305,06 € -0,08 % 4,44 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb