Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

julij 2019
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 12.9205 19.022.264,12 € 2,19 % 4,75 %
Preudarni podsklad 11.9112 14.523.682,32 € 1,65 % 3,91 %
Zajamčeni podsklad 10.5691 62.154.138,28 € 0,87 % 2,79 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb