Obvestilo: Poslovalnica je ponovno odprta za osebni obisk.

Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Več o varčevanju v Modrem krovnem pokojninskem skladu lahko preberete v zloženki.

april 2021
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 15,1167 31.410.178,05 € 1,20 % 23,44 %
Preudarni podsklad 13,2056 22.693.849,02 € 0,69 % 15,12 %
Zajamčeni podsklad 10,8106 263.506.637,55 € 0,04 % 4,41 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb