Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

avgust 2020
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 13.1712 24.072.435,02 € 3,78 % 3,51 %
Preudarni podsklad 12.0897 18.713.709,25 € 2,34 % 2,12 %
Zajamčeni podsklad 10.5887 251.190.432,69 € 0,33 % -0,27 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb