Obvestilo o načrtovani pripojitvi sklada KVPS k zajamčenemu podskladu MKPS

Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

september 2019
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 13.0799 19.684.997,71 € 2,79 % 4,79 %
Preudarni podsklad 12.0268 15.304.683,43 € 1,59 % 4,16 %
Zajamčeni podsklad 10.6392 64.555.598,75 € 0,20 % 3,41 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb