NOVO pri Modri: Omogočamo sklenitev zavarovanja pravne zaščite ARAG

Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

oktober 2020
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 12.7647 24.148.826,16 € -2,25 % -2,96 %
Preudarni podsklad 11.8901 18.945.961,58 € -1,25 % -1,37 %
Zajamčeni podsklad 10.5952 253.700.280,81 € 0 % -0,13 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb