Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

junij 2020
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 12.702 22.532.941,94 € 2,03 % 0,46 %
Preudarni podsklad 11.7892 17.763.623,23 € 1,55 % 0,61 %
Zajamčeni podsklad 10.4989 246.658.864,08 € 0,78 % 0,20 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb