NOVO: Sklenitev zavarovanja pravne zaščite Arag.

Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

januar 2021
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 13,9815 27.836.177,10 € 0,52 % 2,38 %
Preudarni podsklad 12,5879 20.819.455,92 € 0,33 % 1,65 %
Zajamčeni podsklad 10,7557 260.509.385,80 € 0,11 % 0,12 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb