Za obisk kontaktnega centra potrebno izpolnjevanje PCT pogoja.

Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Več o varčevanju v Modrem krovnem pokojninskem skladu lahko preberete v zloženki.

avgust 2021
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 16,2291 35.011.302,55 € 2,38 % 23,22 %
Preudarni podsklad 13,8928 24.790.088,10 € 1,57 % 14,91 %
Zajamčeni podsklad 11,0446 272.363.560,74 € 0,33 % 4,31 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb