Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

december 2019
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 13.6723 21.829.442,51 € 1,15 % 21,62 %
Preudarni podsklad 12.3423 16.851.755,95 € 0,63 % 14,45 %
Zajamčeni podsklad 10.664 246.901.732,56 € 0,07 % 5,42 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb