Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

februar 2020
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 12.6928 20.851.596,77 € -7,06 % 3,95 %
Preudarni podsklad 11.817 16.597.481,24 € -4,58 % 3,71 %
Zajamčeni podsklad 10.6583 246.118.836,13 € -0,79 % 3,56 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb