Je odprt sklad življenjskega cikla, ki je namenjen vsem, ki so zaposleni v gospodarstvu ali samozaposleni. Sestavljajo ga trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni.

Več o varčevanju v Modrem krovnem pokojninskem skladu lahko preberete v zloženki.

maj 2022
Sklad
VEP ? Vrednost enote premoženja
Čista vrednost sredstev Mesečna donosnost 12-mesečna donosnost
Dinamični podsklad 15,9026 38.460.375,20 € -2,19 % 4,77 %
Preudarni podsklad 13,3128 27.134.651,62 € -1,75 % 0,48 %
Zajamčeni podsklad 10,5055 266.939.280,75 € -0,78 % -3,16 %
Gibanje dejanske vrednosti enot premoženja
Struktura po vrsti naložb
Geografska struktura naložb