Modra zavarovalnica na pritiske ne pristaja

V zadnjem mesecu dni se vrstijo številne objave na spletnem portalu Topnews.si Vladimirja Voduška, ki ustvarjajo napačno in izkrivljeno predstavo o delovanju Modre zavarovalnice, njenih organov upravljanja in njenih poslovnih rezultatih. Tovrstni način pisanja, z ustvarjanjem lažnih ali izkrivljenih zgodb, predstavlja nepojmljiv in nedopusten način izvajanja pritiska, na katerega Modra zavarovalnica ne pristaja.

Vsi rezultati in podatki o poslovanju Modre zavarovalnice in vseh njenih pokojninskih skladov v upravljanju so javno dostopni. Od ustanovitve oktobra 2011 dalje Modra zavarovalnica posluje z dobičkom, s katerim povečuje varnost prihrankov za dodatne pokojnine in svojo finančno trdnost. Obenem Kapitalski družbi kot edinemu lastniku redno izplačuje dividende, do sedaj 25 milijonov evrov. Vseobsegajoči donos zavarovalnice je do leta 2018 znašal 110 milijonov evrov. Obseg kapitala se je s 152 milijonov povečal na 236 milijonov evrov (6,5-odstotna povprečna letna stopnja rasti). Še višjo, 8,3 odstotno povprečno stopnjo rasti, pa so v tem obdobju dosegla sredstva zavarovalnice, ki so se z začetnih 263 milijonov do konca leta 2018 povzpela na 460 milijonov evrov. Tudi sredstva vzajemnih pokojninskih skladov v upravljanju so se povečala za več kot 50 odstotkov in konec leta 2018 dosegla nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov. Pokojninski skladi v upravljanju Modra zavarovalnice se v primerjavi s konkurenčnimi skladi uvrščajo med bolj donosne. Po kriterijih Mojih financ je zajamčeni pokojninski sklad javnih uslužbencev v 10 letnem obdobju (2009 do 2018) dosegel najboljšo (najvišjo možno) oceno, kar še dodatno potrjuje, da Modra zavarovalnica zelo uspešno izvaja svojo temeljno dejavnost. Kot del stabilne finančne skupine učinkovito prispeva k doseganju sinergijskih učinkov na ravni skupine in dolgoročni finančni vzdržnosti pokojninskega sistema v Sloveniji.

Z načrtnim prikazovanjem nezakonitega nastanka Modre zavarovalnice, opisovanjem njenega poslovanja kot neuspešnega in širjenjem številnih drugih neresnic in izkrivljenih zgodb, je sporočilo avtorja pisanj jasno. Če želite zaustaviti blatenje zavarovalnice in osebne diskreditacije uprave, potem sodelujte z nami in si kupite mir. Pred objavo člankov avtor zapisanih trditev in namigovanj ni preveril. Je pa večkrat poklical v tajništvo Modre zavarovalnice in prosil za sestanek z g. Jamnikom, pri čemer je pojasnil, da sestanek ni mišljen novinarske narave, ampak zgolj kot poslovni. Ob njegovem vztrajanju na terminu sestanka, je bil dogovorjen in izveden sestanek pri svetovalki uprave za strateško komuniciranje in strateški marketing dne 27. 8. 2019. Ob koncu sestanka na temo možnosti oglaševanja na njegovi TV ali spletnem portalu je g. Vodušek ponovno zaprosil za sestanek z g. Jamnikom, pri čemer je vprašan, na kakšno temo želi osebno govoriti s predsednikom uprave, odgovoril, da bi mu g. Jamnik glede na številna poznanstva lahko pomagal pri iskanju oglaševalcev. Ker g. Jamnik ni sprejel g. Voduška, so se v septembru na portalu Topnews.si začele objave člankov z vrsto neresnic in žaljivimi vrednostnimi ocenami in trditvami o g. Jamniku in Modri zavarovalnici.

Na tovrstna ravnanja, namenjena ustvarjanju napačne ter izkrivljene predstave o delovanju Modre zavarovalnice in njenih organov upravljanja, Modra zavarovalnica ne pristaja. Zadeve bo reševala z zakonitimi pravnimi sredstvi, saj zaupa v pravosodje in njegovo učinkovitost pri uveljavljanju pravnega reda.