Nadzorni svet Modre zavarovalnice imenoval tretjega člana uprave

Nadzorni svet Modre zavarovalnice, d. d., je v petek, 15. 6. 2018, za tretjega člana uprave soglasno imenoval g. Boštjana Vovka. Imenovan je z odložnim pogojem pridobitve dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice. Mandat člana uprave traja 4 leta in začne teči z dnem pridobitve dovoljenja. Novo imenovani član uprave bo zadolžen za področja upravljanja s tveganji, razvoja in prodaje ter aktuarstva.

Obseg aktivnosti in odgovornosti uprave zavarovalnice, zlasti na področju izpolnjevanja zelo zahtevnih regulatornih obveznosti v sistemu Solventnost II, posledične uvedbe ključnih funkcij ter ostalih sprememb na področju zavarovalništva, ki se iz EU postopoma uvajajo v slovenski pravni red, se povečuje. V sistem upravljanja zavarovalnice in v organizacijsko strukturo so poleg temeljnih funkcij zavarovalnice, vgrajene tudi funkcija upravljanja tveganj, funkcija notranje revizije, aktuarska funkcija in funkcija spremljanja skladnosti poslovanja, opredeljene z ZZavar-1 kot ključne funkcije. Sistem upravljanja s tveganji zajema dosledno vključevanje presoje tveganj v vsakodnevne poslovne odločitve ter njihovo spremljanje in nalaga krepitev kulture upravljanja tveganj v vseh segmentih poslovanja. Zato je bila soglasno sprejeta odločitev nadzornega sveta, da se uprava Modre zavarovalnice okrepi s članom uprave, ki bo zadolžen za področja upravljanja s tveganji, razvoja in prodaje ter aktuarstva.

Poslanstvo Modre zavarovalnice je skrb za finančno varnost posameznika po upokojitvi. Kot specializirana in največja ponudnica dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji nudi številne oblike dodatnega pokojninskega zavarovanja, prilagojene potrebam posameznika, osebno obravnavo in odprto komunikacijo. Upravlja več kot milijardo evrov prihrankov za dodatne pokojnine 280 tisoč zaposlenih, kar je polovica vseh zavarovancev drugega stebra. Njena ključna konkurenčna prednost je kapitalska moč, s katero zagotavlja visoko varnost prihrankov. Več kot 21 tisoč upokojenim je lani izplačala 16,6 milijonov evrov dodatnih pokojninskih rent.

V prihodnje načrtuje razvoj še boljših, varčevalcu prilagojenih storitev in pristopov, izboljšano uporabniško izkušnjo ter s sodobnimi informacijskimi tehnologijami podprte modele poslovanja.

G. Boštjan Vovk ima več kot 20 letne izkušnje na področju zavarovalništva, zlasti na področju osebnih in pokojninskih zavarovanj. Leta 2000 je opravil licenco za pooblaščenega aktuarja. Od leta 2015 je zaposlen kot namestnik direktorja na Agenciji za zavarovalni nadzor, zadolžen za vodenje sektorja za nadzor nad poslovanjem subjektov in je sodeloval pri uspešni implementaciji direktive Solventnost II.