Naslednji teden sklicana seja skupščine Modre zavarovalnice

Naslednji v torek, 16. 4. 2019, se bo skupščina Modre zavarovalnice, d. d., seznanila z odstopom članice nadzornega sveta Natalije Stošicki, predstavnice delničarja. Za novega člana nadzornega sveta je v imenovanje skupščini predlagan Roman Jerman, univ. dipl. ekonomist, izvršni direktor sektorja za upravljanje premoženja v Kapitalski družbi, d. d.

Nadzorni svet Modre zavarovalnice sestavlja šest članov, ki jih imenuje skupščina. Trije člani nadzornega sveta so imenovani na predlog Kapitalske družbe kot ustanoviteljice in edine delničarke zavarovalnice, dva člana na predlog zavarovancev pokojninskega sklada javni uslužbencev, en član pa je imenovan na predlog ostalih zavarovancev zavarovalnice. S podano odstopno izjavo ge. Natalije Stošički bo skupščina odločala o imenovanju manjkajočega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarja.