Skupščina za člana nadzornega sveta imenovala Bachtiarja Djalila

Skupščina Modre zavarovalnice, d. d., se je na današnji seji seznanila z odstopom člana nadzornega sveta dr. Borisa Žnidariča, predstavnika delničarja in v nadzorni svet imenovala g. Bachtiarja Djalila, predsednika uprave Kapitalske družbe, d. d. Sprejela je tudi predlagane spremembe Statuta.

Nadzorni svet Modre zavarovalnice sestavlja šest članov, ki jih imenuje skupščina. Trije člani nadzornega sveta so imenovani na predlog Kapitalske družbe kot ustanoviteljice in edine delničarke zavarovalnice, dva člana na predlog zavarovancev pokojninskega sklada javnih uslužbencev, en član pa je imenovan na predlog ostalih zavarovancev zavarovalnice. S podano odstopno izjavo dr. Borisa Žnidariča, je skupščina sprejela sklep o prenehanju njegovega mandata z dnem 14. 1. 2019 in na predlog nadzornega sveta imenovala g. Bachtiarja Djalila, univ. dipl. pravnika, LL.M.(Groningen). G. Djalil je od oktobra 2011 dalje predsednik uprave Kapitalske družbe, z dolgoletnimi izkušnjami na področju upravljanja premoženja in članstva v nadzornih svetih. Mandat novo imenovanega člana traja do izteka mandata člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, to je do 9. 6. 2021.

Skupščina je sprejela tudi predlagane spremembe Statuta in uredila zastopanje ter sprejemanje odločitev v tričlanski upravi zavarovalnice.