Davki in dodatno pokojninsko zavarovanje

Ljudje neradi gledamo predaleč v prihodnost in načrtovanje financ predstavlja obveznost, ki jo naredimo s težavo. Dejstvo je, da bodo naše pokojnine nižje, kar je posledica staranja prebivalstva in posledično pokojninskih reform, ki so se in ki se še bodo zgodile do naše upokojitve. Kakovost našega življenja po upokojitvi je tako v vedno večji meri odvisna od višine prihrankov, ki jih bomo ustvarili v času zaposlitve in od uspešnosti upravljanja z njimi. Raziskave kažejo, da se tega zaveda kar 70 odstotkov ljudi, vendar jih le 33 odstotkov že sedaj varčuje za starost.

Znižanje prihodkov po upokojitvi bomo morali nadoknaditi sami, podobno, kot to že počnemo pri zdravstvenem zavarovanju.

Osnovno zdravstveno zavarovanje ne zadošča za poplačilo vseh zdravstvenih storitev, zato je večji del Slovencev tudi dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanih. Tako dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačuje več kot milijon in pol Slovencev in samo vprašanje časa je, kdaj bomo v večjem številu pristopili tudi k plačevanju dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Danes obstaja veliko različnih oblik varčevanja za starost, od klasičnega varčevanja doma v nogavici do bančnih depozitov do vrste različnih naložb v vrednostne papirje ali vzajemne investicijske sklade. Med množico storitev, ki obljubljajo optimalni donos, se je težko znajti, prenagljena odločitev pa ima lahko za nas dolgoročne posledice. Pri skrbi za varno in udobno starost sta ozaveščenost in vztrajnost ključ do uspeha.

Izbira ustrezne oblike varčevanja je odvisna od več dejavnikov. Poleg varnosti in zaupanja, ki sta v današnjih nestanovitnih časih zelo pomembna, so ostali pomembni dejavniki, ki vplivajo na odločitev, še donos, prilagodljivost varčevanja (dedovanje, mirovanje itd.) in druge ugodnosti (davčna olajšava).

Dodatno pokojninsko zavarovanje in prihranek pri davkih

davčna olajšava za varčevanje za pokojnino

Prihranek delodajalca

Delodajalec, ki želi nagraditi svoje zaposlene, mora za vsa druga izplačila zaposlenim obračunati prispevke in davke, zaposlenim pa se z njimi tudi povečuje osnova za dohodnino.

Ena ključnih prednosti dodatnega pokojninskega zavarovanja je posebna davčna olajšava, ki velja le za to obliko varčevanja.

Za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih v korist zaposlenega plačuje delodajalec, se zaposlenemu ne povečuje osnova za dohodnino in zanje ni prispevkov za socialno varnost in ne davka na izplačane plače. Premije, ki jih delodajalec financira svojim zaposlenim, znižujejo osnovo za obračun davka od dohodka pravnih oseb.

Prihranek posameznika

Z individualnimi vplačili v pokojninski sklad pa si davčno olajšavo zagotovite tudi varčevalci sami. Poleg tega pa boste namensko varčevali za finančno varno starost. Najvišji znesek, ki se vam prizna kot davčna olajšava, predstavlja 5,844 odstotka vaše bruto plače, vendar letno največ 2.819,09 evrov.

Posameznik s povprečno slovensko plačo 1.500 evrov bruto (1000 evrov neto) bi lahko mesečno za dodatno pokojnino varčevanje namenil do 88 evrov ki bi se mu priznali kot davčna olajšava. Lahko bi vplačeval tudi več, a se mu zato davčna olajšava ne bi povečala. Glede na dohodninsko lestvico (27 % obdavčitev) bi se mu z vplačanimi premijami dohodnina zmanjšala za 284 evrov.

Če imate 1.500 € bruto plače, lahko z mesečnim vplačilom v višini 88 € znižate svojo dohodnino za 284 €.

Davčni prihranek v primeru, da varčujeta tako podjetje kot posameznik

Zaposleni v podjetjih, ki so prek delodajalca vključeni v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja, svoje davčne olajšave ne morejo izkoristiti v celoti do višine 5,844 odstotka bruto plače, saj ima prednost pri uveljavljanju davčnih olajšav delodajalec. Če ta ne plačuje premije 5,844 odstotka posameznikove bruto plače, lahko zaposleni koristi davčno olajšavo v višini razlike do najvišje možne premije glede na njegovo plačo.

Navedeno pa ne velja za zaposlene v javnem sektorju. Zanje velja posebna ugodnost, saj premija, ki jo plačuje delodajalec, ne zmanjšuje njihovih davčnih olajšav, ampak jih posameznik z individualnimi vplačili lahko koristi v celoti.