Dodatno pokojninsko zavarovanje – zavarovanje ali varčevanje?

V vsakdanjem življenju je veliko različnih nevarnosti, ki prežijo na posameznika in lahko ogrozijo njegovo težko pridobljeno premoženje ali celo njegovo življenje. Temu je namenjeno zavarovanje – ustvarjanju varnosti oziroma nudenju finančne pomoči zavarovancu/oškodovancu ob nastanku škodnega dogodka. Zavarujemo se pravzaprav s ciljem, da se nam ne bi kaj zgodilo. In če se zgodi najhujše, da poskrbimo za svoje najbližje. Obstaja veliko razlag, ki odgovarjajo na vprašanje, kaj je zavarovanje. Najdete jih v prispevku Slovenskega zavarovalnega združenja.

Dodatno pokojninsko zavarovanje: zavarovanje ali varčevanje?

Kljub imenu je dodatno pokojninsko zavarovanje posebna oblika dolgoročnega in namenskega varčevanja za dodatne dohodke po upokojitvi. Omogoča vam, da v aktivni dobi varčujete in si prihranke izplačujete po koncu delovne dobe, ko bodo vaši dohodki nižji. Z izplačevanjem prihrankov v oblili rente začnete, ko se upokojite, in nadaljujete do konca življenja. Rento lahko prilagodite svojim načrtom ter porabite za stvari, ki jih potrebujete ali vam pomenijo največ.

Dodatno pokojninsko zavarovanje je posebna oblika dolgoročnega in namenskega varčevanja za obdobje po upokojitvi.

V skladu dodatnega pokojninskega zavarovanja torej varčujemo s ciljem, da sebi omogočimo lepo življenje v prihodnosti, po upokojitvi. Če upokojitve ne dočakamo, pa poskrbimo za svoje najbližje.

Tri najpomembnejša dejstva o dodatnem pokojninskem zavarovanju

1. Dodatno pokojninsko zavarovanje je prilagodljivo varčevanje na dolgi rok. Vplačate toliko, kot vam dopušča vaš proračun, z vplačevanjem pa lahko kadarkoli prekinete. Pri Modri prihranke investiramo v naložbe, ki vam zagotavljajo višje donosnosti v času, ko je upokojitev še daleč in visoko varnost prihrankov v času pred upokojitvijo (z garantiranim donosom).

2. Z varčevanjem ste upravičeni do nižje dohodnine. Za vplačila dobite posebno davčno olajšavo in posledično nižjo dohodnino (država vam del dohodnine vrne ali pa zniža morebitno doplačilo). Davčna olajšava znaša 24 % prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, to je 5,84 % vaše bruto plače. Za tiste z višjo plačo je znesek olajšave omejen na 2.819 evro letno.

3. Varčujete za svojo prihodnost. Prihranki v dodatnem pokojninskem zavarovanju so namenjeni za čas po upokojitvi in se izplačujejo v obliki rednega dohodka – rent. Vsi prihranki na osebnem računu pri Modri so last varčevalca, zato lahko ta določi upravičenca za primer smrti. V primeru njegove smrti pred upokojitvijo, ta sredstva pripadajo njegovemu upravičencu/upravičencem ali dedičem, če upravičenci niso bili določeni.

Vsak peti prebivalec Slovenije je starejši od 65 let.

Starostna pokojnina ne bo dovolj

Slovenski pokojninski sistem temelji na medgeneracijski solidarnosti. Denar za pokojnine v pretežnem delu zagotavljajo delovno aktivni s plačilom prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

  • prispevek zavarovancev, ki znaša 15,5 odstotka bruto plače,
  • prispevek delodajalcev, ki znaša 8,85 odstotka bruto plače.

V preteklosti je bil sistem dober in vzdržen. Danes pa temu ni več tako. V letu 2019 je bilo 620.459 uživalcev pokojnine in 960.755 plačnikov prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Razmerje med aktivnimi in upokojenimi je znašalo 1,55. Vsak peti prebivalec Slovenije ima 65 let ali več.

Slovenski pokojninski sistem temelji na medgeneracijski solidarnosti.

Pokojnina v povprečju dosega slabih 60 odstotkov neto plače v času delovne dobe. To pomeni, da ob povprečni plači dobrih tisoč evrov po upokojitvi prejmete dobrih 640 evrov pokojnine.

Varčujete za višjo pokojnino?

Prej ko boste začeli varčevati, manjši je lahko znesek, ki ga dajte na stran in še vedno boste imeli tudi za druge stvari.

Preverite, kakšno varčevanje je primerno za vas.