NOVO pri Modri: Omogočamo sklenitev zavarovanja pravne zaščite ARAG

Prepustite vlaganja kompetentnim upravljalcem

V družbi finančnih strokovnjakov, se je finančni šoli za mlade kot predavatelj prejšnji teden pridružil tudi naš Miha Žejn iz sektorja za upravljanje premoženja in prispeval svoj del k finančnemu opismenjevanju mladih.

Prepusti vlaganja kompetetnim strokovnjakom

Ključni poudarki tokratnega sklopa predavanj finančne šole

  • Z varčevanjem je pametno začeti čimprej, ne glede na to, za kakšno varčevanje se odločiš. Najboljši čas je takoj po končanem faksu, oz. danes!
  • Če res nisi broker, prepusti vlaganja kompetentnim upravljalcem naložb in izberi vlaganje s tveganjem, ki ti odgovarja.
  • Bodi pozoren, kam vlagaš svoje prihranke. Ne vlagaj svojih prihrankov pri nekredibilnih ponudnikih, ki na kratek rok obljubljajo nenavadno velike donose.
  • Bolje je vlagati v naložbe z relativno majhnim donosom, kot pa se popolnoma odreči varčevanju.
  • Če se odločimo za tvegane naložbe, bomo na dolgi rok kljub visokim tveganjem privarčevali več, kot pa z naložbami z zelo nizkim tveganjem.
  • Varčevanje v pokojninskih skladih edino prinaša davčno olajšavo, ki povečuje donos.

Davčno spodbujeno varčevanje v skladih življenjskega cikla

»Ljudje v povprečju živimo dlje, rodnost je vse manjša in čedalje manj je delovno aktivnih. Posledično se razmerje med tistimi, ki vplačujejo, in tistimi, ki prejemajo, slabša. Zato je zlasti za mlajše generacije pomembno, da za pokojnino tudi sami nekaj naredijo« je pomen varčevanja na kratko pojasnil Miha. V preteklosti smo imeli na voljo samo en pokojninski sklad, s konservativno naložbeno politiko, ki ni nikoli primerna za vse varčevalce.

Varčevanje v pokojninskih skladih edino prinaša davčno olajšavo, ki povečuje donos.

Značilnosti skladov življenjskega cikla

V čem se torej skladi življenjskega cikla razlikujejo? Bistvo sklada življenjskega cikla je v tem, da se privarčevana sredstva s staranjem premikajo skozi različne podsklade in tako zagotavljajo optimalne donose. To z drugimi besedami pomeni, da se naložbena politika prilagaja starosti in potrebam posameznika v različnih življenjskih obdobjih, kot tudi dopustnim tveganjem posamezne starostne skupine.

Izberi vlaganje, s tveganjem, ki ti odgovarja.

Pokojninski sklad življenjskega cikla

Varčevanje v podskladih

Na voljo so trije podskladi: dinamični podsklad je primeren za mlajše od 50 let, v preudarnem podskladu so varčevalci stari od 50 do 60 let in potem imamo še zajamčeni podsklad, namenjen vsem nad 60. letom starosti.

Prehodi med podskladi

Ko varčevalec doseže mejno starost (50 oz. 60 let), se tekoča vplačila takoj preusmerijo v manj tvegan podsklad, zbrana sredstva pa se prenesejo najpozneje treh letih. Temu sistemu prenosa med podskladi rečemo avtopilot.

Če nisi broker, raje prepusti vlaganja kompetentnim upravljalcem naložb.

Omogočen je tudi brezplačen prenos sredstev med podskladi enkrat letno po lastni presoji, ob upoštevanju pravila, da v bolj tvegan podsklad kot ustreza starosti, prehod ni dopusten.

Pokojninski sklad vs investicijski sklad

Pokojninski skladi se od investicijskih skladov razlikujejo tudi po razmeroma nizki upravljavski proviziji, ki jo je zakonodajalec pri pokojninskih skladih omejil na največ en odstotek.

Ne vlagaj svojih prihrankov pri nekredibilnih ponudnikih, ki na kratek rok obljubljajo nenavadno velike donose.

Brez dodatnih stroškov pa lahko v pokojninskem skladu tudi poljubno spreminjate višino ali način individualnega vplačila.

Vplačevanje v pokojninski sklad lahko kadarkoli prekinete in nadaljujete, ko spet zmorete.

Z varčevanjem je pametno začeti čimprej, ne glede na to, za kakšno varčevanje se odločiš.

Kako začeti z varčevanjem v pokojninskem skladu?

V štirih enostavnih korakih:

  • 1 korak: Na Modra.si lahko varčevanje sklenete online. (Začni varčevati)
  • 2. korak: Pridobite vam prilagojeno ponudbo za varčevanje na dolgi rok. (Želim ponudbo)
  • 3. korak: Izberite najbolj primerno ponudbo glede na vaše finančne zmožnosti.
  • 4. korak: Vplačajte.

Bolje je vlagati v naložbe z relativno majhnim donosom, kot pa se popolnoma odreči varčevanju.

Spremljanje pokojninskih prihrankov

Popoln pregled nad pokojninskim varčevanjem pri Modri

Vsi varčevalci pri Modri lahko svoje varčevanje spremljajo kar od doma. Kadarkoli preverijo ali uredijo podatke digitalno, na spletnem portalu e.Modra.si.

Na e.Modra.si lahko:
• preverite, koliko ste privarčevali za dodatno pokojnino,
• pregledate nakazila delodajalca in lastna vplačila,
• si izdelate lastne informativne izračune,
• pridobite potrdilo o stanju na računu in druge pomembne dokumente ter
• opravite vse spremembe, povezane z varčevanjem pri Modri.