Vsem zaposlenim v javnem sektorju zagotavljamo varčevanje za prihodnost.

Zaposlitev

Ko ste se zaposlili v javnem sektorju (seznam javnih služb najdete tukaj), je delodajalec za vas pri Modri odprl varčevalni račun v Krovnem pokojninskem skladu javnih uslužbencev. Na tem računu se zbirajo in plemenitijo (obrestujejo) prihranki za vašo prihodnost.

Prilagojeno varčevanje

Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev sestavljajo trije podskladi; dinamični, preudarni in zajamčeni. Podskladi imajo različne naložbene politike, ki se prilagajajo vaši starosti. V času varčevanja prihranki avtomatično prehajajo med njimi.

Sprememba podsklada je lahko (z upoštevanjem, koliko ste stari) tudi vaša odločitev. Podsklad lahko enostavno zamenjate na našem portalu e.Modra.si.

 

Upokojitev in izplačevanje prihrankov

Ob upokojitvi nastopi izplačevanje prihrankov v obliki rente. Renta je redni dohodek do konca življenja, ki jo lahko prilagodite svojim načrtom in jo porabite za stvari, ki vam pomenijo največ.

Kaj omogoča varčevanje pri Modri?

1. Varnost prihrankov

Modra je med kapitalsko najmočnejšimi osebnimi zavarovalnicami. Vaši prihranki so na dolgi rok varni.

2. Dedovanje

Ob vključitvi ali kadarkoli kasneje lahko določite upravičenca/upravičence za primer smrti ali pa prepustite prihranke svojim dedičem. Vsi prihranki so vaša last in v primeru najhujšega poskrbite tudi za finančno varnost vaših najbližjih.

3. Enostaven nadzor in urejanje varčevanja

Svoje varčevanje lahko na enostaven način in brezplačno spremljate, urejate in prilagajate v spletni poslovalnici e.Modra.si.

Začnite varčevati tudi sami.

Nižja dohodnina, višji prihranki za prihodnost.

Varčevanje v dodatnem pokojninskem zavarovanju spodbuja tudi država. Za individualna vplačila dobite posebno davčno olajšavo in posledično nižjo dohodnino ali celo vrnjen denar. Davčno olajšavo vam zagotavljajo vplačila do višine 5,844 odstotka vaše bruto plače, vendar letno ne več kot 2.819 evrov.

Izračunajte, koliko lahko prihranite pri dohodnini.

Individualno premijo lahko kadarkoli spremenite. Vplačate toliko, kot vam dopušča denarnica. Z vplačevanjem lahko kadarkoli prekinete ali znižate višino vplačil.

Odločite se za individualno vplačilo in vse potrebno uredite prek naše spletne poslovalnice e.Modra.si, pisno po pošti* ali v našem kontaktnem centru.

*Obrazec za vplačilo individualne premije najdete tukaj.