Vse o varčevanju

Dodatno pokojninsko zavarovanje - zavarovanje ali varčevanje?

V vsakdanjem življenju je veliko različnih nevarnosti, ki prežijo na posameznika in lahko ogrozijo njegovo premoženje ali celo življenje. Temu je namenjeno zavarovanje. Ustvarjanju varnosti, nudenju finančne pomoči ob nastanku škodnega dogodka. Kako pa je s pokojninskim zavarovanjm? Gre res zavarovanje?

Boste letos zopet plačali dohodnino?

Z individualnimi vplačili v pokojninski sklad boste namensko varčevali za finančno varno starost, hkrati pa si boste tako lahko znižali plačilo dohodnine. Najvišji znesek, ki je priznan kot davčna olajšava, obsega 5,844 odstotka bruto plače posameznika, vendar letno največ 2.819,09 evrov.

Vsem zaposlenim v javnem sektorju zagotavljamo varčevanje za prihodnost.

Ko ste se zaposlili v javnem sektorju, je delodajalec za vas pri Modri odprl varčevalni račun v Krovnem pokojninskem skladu javnih uslužbencev. Vabljeni, da si preberete več o vaših možnostih urejanja varčevanja.

S pravo izbiro varčevanja do varne prihodnosti.

Obstaja veliko različnih oblik varčevanja, od klasičnega varčevanja doma v nogavici oziroma sefu, bančnih depozitov, različnih naložb v vrednostne papirje ali investicijske sklade, vlaganja v nepremičnine do varčevanja v pokojninskih skladih. V obsežni ponudbi se je težko znajti, prenagljena ali napačna odločitev pa ima lahko dolgoročne posledice.