Vse o varčevanju

Davki in dodatno pokojninsko zavarovanje

/
Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje je oblika zavarovanja, v katerega se vključi samostojno vsak posameznik, ki z lastnimi sredstvi financira vplačila premije in je zato nagrajen z davčno olajšavo v višini do 5,84 % bruto plače (oziroma 24 % plačanih prispevkov) oziroma ne več kot 2.819 evrov v enem koledarskem letu.