Poslovalnica Modre tudi za osebne obiske ponovno odpira svoja vrata, ob upoštevanju nekaterih ukrepov.

Vse o varčevanju

Modri krovni pokojninski sklad - sklad življenjskega cikla

Modra zavarovalnica je prva upravljavka pokojninskih skladov v Sloveniji, ki od konca lanskega leta ponuja tudi možnost varčevanja za dodatno pokojnino v krovnem pokojninskem skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla. Z novo obliko se nadgrajuje dosedanja ureditev dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva se s staranjem varčevalca premikajo iz bolj tveganega v manj tvegan podsklad in so v tistem podskladu, ki je za člana v določenem trenutku najprimernejši.

Za višjo pokojnino je modro imeti višje cilje

Skladi življenjskega cikla so oblika varčevanja za dodatno pokojnino. Omogočajo, da si v različnih življenjskih obdobjih zagotovite optimalen način varčevanja in s tem najbolje oplemenitite sredstva ter si zagotovite višji življenjski standard po upokojitvi. Postopek sklenitve je hiter in preprost, varčevanje pa vam znižuje dohodnino.

Ste pripravljeni na dolgi tek?

Izbira upravljavca pokojninskega sklada je odločitev, ki je v življenju ne sprejemamo pogosto.Najpomembnejša dejavnika pri odločitvi za sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja sta oz. bi morala biti varnost in zaupanje v ponudnika oziroma izvajalca. Varnost zagotavlja več dejavnikov.Ključnega pomena je kapitalska moč izvajalca pokojninskega sklada. Sledijo strokovnost in profesionalen odnos ter učinkovito obvladovanje tveganj, še posebno v današnjem, nestabilnem gospodarskem okolju.Varčevanje za dodatno pokojnino je dolgoročno varčevanje, zato vam svetujemo da temeljito preverite pogoje varčevanja pri različnih ponudnikih, saj lahko že majhna razlika v stroških, dolgoročno pomeni bistveno razliko v privarčevanih sredstvih.

Skladi življenjskega cikla

Skladi življenjskega cikla zato predstavljajo pomembno novost, ki bo zavarovancem omogočila izbiro svoji starosti in naklonjenosti tveganju primerno naložbeno politiko, s katero se bodo plemenitila njihova, za dodatno pokojnino namenjena sredstva.Skladi življenjskega cikla Modre zavarovalnice, d. d., bodo pod okriljem Modrega krovnega sklada imeli tri podsklade. Omenjeni podskladi bodo prilagajali naložbeno politiko različnim starostnim skupinam zavarovancev. Po novem bodo zavarovancem na voljo podskladi, ki bodo z različnimi naložbenimi politikami sledili potrebam varčevalcev v različnih starostnih skupinah.