Vse o varčevanju

Za vašo dodatno pokojnino gre

Glede na trenutne demografske trende je jasno, da samo državni ukrepi pri zagotavljanju pokojnin ne bodo dovolj in da bomo morali za svojo dodatno pokojnino poskrbeti sami. Če ne bomo ukrepali dovolj zgodaj, bomo v prihodnje na tem področju zagotovo doživeli negativna presenečenja. Z varčevanjem za pokrivanje pokojninske vrzeli je treba začeti čim prej, saj lahko na podlagi izračunov hitro ugotovimo, da nas odlašanje veliko stane.

Modri krovni pokojninski sklad - sklad življenjskega cikla

Modra zavarovalnica je prva upravljavka pokojninskih skladov v Sloveniji, ki od konca lanskega leta ponuja tudi možnost varčevanja za dodatno pokojnino v krovnem pokojninskem skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla. Z novo obliko se nadgrajuje dosedanja ureditev dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva se s staranjem varčevalca premikajo iz bolj tveganega v manj tvegan podsklad in so v tistem podskladu, ki je za člana v določenem trenutku najprimernejši.

Za višjo pokojnino je modro imeti višje cilje

Skladi življenjskega cikla so oblika varčevanja za dodatno pokojnino. Omogočajo, da si v različnih življenjskih obdobjih zagotovite optimalen način varčevanja in s tem najbolje oplemenitite sredstva ter si zagotovite višji življenjski standard po upokojitvi. Postopek sklenitve je hiter in preprost, varčevanje pa vam znižuje dohodnino.

Ste pripravljeni na dolgi tek?

Izbira upravljavca pokojninskega sklada je odločitev, ki je v življenju ne sprejemamo pogosto.Najpomembnejša dejavnika pri odločitvi za sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja sta oz. bi morala biti varnost in zaupanje v ponudnika oziroma izvajalca. Varnost zagotavlja več dejavnikov.Ključnega pomena je kapitalska moč izvajalca pokojninskega sklada. Sledijo strokovnost in profesionalen odnos ter učinkovito obvladovanje tveganj, še posebno v današnjem, nestabilnem gospodarskem okolju.Varčevanje za dodatno pokojnino je dolgoročno varčevanje, zato vam svetujemo da temeljito preverite pogoje varčevanja pri različnih ponudnikih, saj lahko že majhna razlika v stroških, dolgoročno pomeni bistveno razliko v privarčevanih sredstvih.