Do preklica epidemije ukinjamo osebne obiske v poslovalnici Modre

Vse o varčevanju

Kako dolgo živimo v Sloveniji, koliko časa bomo delali in kdaj se bomo upokojili?

Veliko ljudi danes misli, da bo pokojninski sistem propadel in da sploh ne bomo imeli več pokojnin. To ni povsem res - pokojninski sistem v Sloveniji bo obstal, bodo pa pokojnine vse nižje. Trenutno pokojnina v Sloveniji znaša 56,7 odstotka plače, ki jo je prejemal zaposleni. Povprečna pokojnina znaša 624 evra.

Davki in dodatno pokojninsko zavarovanje

/
Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje je oblika zavarovanja, v katerega se vključi samostojno vsak posameznik, ki z lastnimi sredstvi financira vplačila premije in je zato nagrajen z davčno olajšavo v višini do 5,84 % bruto plače (oziroma 24 % plačanih prispevkov) oziroma ne več kot 2.819 evrov v enem koledarskem letu.

Modri krovni pokojninski sklad - sklad življenjskega cikla

Modra zavarovalnica je prva upravljavka pokojninskih skladov v Sloveniji, ki od konca lanskega leta ponuja tudi možnost varčevanja za dodatno pokojnino v krovnem pokojninskem skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla. Z novo obliko se nadgrajuje dosedanja ureditev dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva se s staranjem varčevalca premikajo iz bolj tveganega v manj tvegan podsklad in so v tistem podskladu, ki je za člana v določenem trenutku najprimernejši.

Za višjo pokojnino je modro imeti višje cilje

Skladi življenjskega cikla so oblika varčevanja za dodatno pokojnino. Omogočajo, da si v različnih življenjskih obdobjih zagotovite optimalen način varčevanja in s tem najbolje oplemenitite sredstva ter si zagotovite višji življenjski standard po upokojitvi. Postopek sklenitve je hiter in preprost, varčevanje pa vam znižuje dohodnino.