Do preklica epidemije ukinjamo osebne obiske v poslovalnici Modre

Vse o varčevanju

Kako zagotoviti rast podjetja in hkrati nagraditi zaposlene

Dodatno pokojninsko zavarovanje je namensko dolgoročno varčevanje za starost, z davčno spodbudo, kar predstavlja ključno prednost pred ostalimi oblikami varčevanja. Delodajalec, ki v dobro zaposlenega vplačuje premijo, od tega zneska ne obračuna prispevkov za socialno varnost, vplačana premija pa se zaposlenemu ne všteva v osnovo za dohodnino. Vplačane premije v posameznem letu se priznajo kot davčna olajšava.

Vodič po dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence

Zaposleni v javnem sektorju ste v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja vključeni avtomatično, na podlagi zakona. Ves čas vaše zaposlitve varčujete v pokojninskem skladu za javne uslužbence. Sklad je bil, ob sodelovanju sindikatov, ustanovljen, izključno za javne uslužbence s ciljem zagotavljanja najboljših pogojev varčevanja za dodatno pokojnino, z nižjimi stroški, visokimi donosi in najvišjo stopnjo varnosti.

Z Modro rento poskrbite za aktivno in brezskrbno starost

Staranje prebivalstva je eden največjih družbenih in gospodarskih izzivov Evrope 21. stoletja, saj se število starejših prebivalcev zaradi podaljševanja življenjske dobe vztrajno povečuje. Kljub nekaterim spremembam v zadnjem času, bo slovenski pokojninski sistem kmalu ponovno postal nevzdržen. Razmerje med številom delovno aktivnih in številom upokojenih se namreč vztrajno znižuje.

Dodatna pokojnina po vaši meri

Ljudje neradi gledamo predaleč v prihodnost in načrtovanje financ nam predstavlja obveznost, ki se je neradi lotimo. Varčevanje za starost v obliki dodatnega pokojninskega zavarovanja je ena izmed mnogih možnosti, ki bodo naredile našo starost bolj prijazno, predvsem pa finančno varnejšo.