Preverite, ali ste v dodatno pokojninsko zavarovanje vključeni v službi.

Če ste zaposleni v javnem sektorju, ste vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje pri Modri. Poleg tega svojim zaposlenim vsak mesec plačujejo premijo v dodatno pokojninsko zavarovanje številna slovenska podjetja.

Možno je, da za svoje prihranke pri Modri do danes še niste vedeli.

Da lahko preverimo, če ste pri Modri zavarovani že v službi, potrebujemo vaš EMŠO.

EMŠO
Preveri EMŠO služi kot identifikacijski podatek za poizvedbo o vašem morebitnem varčevalnem računu pri Modri. Podatek takoj izbrišemo in ga nikoli ne bomo shranjevali.

Samo v letu 2019 smo 28 tisočim varčevalcem
v rentah izplačali 24,8 milijonov evrov.

Več o izplačevanju prihrankov