Novice in javne objave

Novice

Pomembne spremembe ZPIZ-2 in davčne lestvice v letu 2020

Davčna olajšava v letu 2020 Najvišja premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki še predstavlja davčno olajšavo, ostaja tudi v letu 2020 nespremenjena. Še naprej velja, da je olajšava omejena na 5,844 % odstotka letne bruto plače posameznika, oziroma ne več kot 2.819,09 EUR letno. Dvig najnižje zakonsko dovoljene premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja V letošnjem letu se […]

Več ...

Potrdila o stanju na osebnem pokojninskem računu za leto 2019

V e.Modra.si so vsem varčevalcem na voljo Potrdila o stanju na osebnem pokojninskem računu na dan 31. 12. 2019, s pregledom vseh vplačanih premijah v posameznem mesecu za preteklo leto (vplačila delodajalca in/ali vplačila posameznika).

Več ...

Kolektivna premija dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev v letu 2020

27. decembra 2019 je bil v Uradnem listu objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Več ...

Javne objave

Obvestilo o izvedbi pripojitve sklada KVPS k zajamčenemu podskladu MKPS

Modra zavarovalnica je 18. 11. 2019 zaključila postopek pripojitve Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada (KVPS) k Modremu zajamčenemu podskladu (MZP), ki je podsklad Modrega krovnega pokojninskega sklada (MKPS).

Več ...

Sklic 13. skupščine Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d. uprava in nadzorni svet sklicujeta 13. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 29. 8. 2019 ob 11.00 uri v prostorih Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119 v Ljubljani. Več o dnevnem redu in predlaganih sklepih …

Več ...

Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža SM Strojkoplast

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. in Modra zavarovalnica, d. d., objavljata oglas za javno zbiranje ponudb za nakup 10,5024 % deleža družbe SM Strojkoplast iz Maribora. Celotno besedilo oglasa je objavljeno tukaj. Ponudbe zbiramo na sedežu Kapitalske družbe, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do […]

Več ...

Katalog informacij javnega značaja Modre zavarovalnice

Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki pa je v celoti na voljo tukaj.

Delovanje na skupščinah

Modra zavarovalnica v nadaljevanju razkriva svoje delovanje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima kapitalski delež.

Pozavarovalnica Sava, d. d. (21. 5. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (5. 6. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (29. 5. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (27. 2. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (6. 6. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (19. 5. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (7. 3. 2017)
Cinkarna Celje, d. d. (7. 6. 2016)

Register zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov pri Modri