Novice in javne objave

Novice

Uskladitev premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

Objavljen je sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2022.

Več ...

Poslovanje Modre v letu 2021

Leto 2021 je zaznamovala pandemija COVID-19, a hkrati tudi izjemna rast kapitalskih trgov, zmerna rast bruto domačega proizvoda in porajajoči se inflacijski pritiski ter odlično poslovanje pokojninskih skladov Modre.

Več ...

Utrinki z dobrodelnega koncerta Plešem-pomagam

Priskočili smo na pomoč organizatorjem dobrodelnega koncerta Plešem - pomagam, na katerem so zbirali sredstva za otroke, ki so začasni dom zaradi vojne v Ukrajini našli v Sloveniji.

Več ...

Javne objave

Sklic 17. seje skupščine delničarjev Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d., uprava in nadzorni svet, sklicujeta 17. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 8. 7. 2022 ob 10. uri.

Več ...

Sklic 16. skupščine delničarjev Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d., uprava in nadzorni svet, sklicujeta 16. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 20. 9. 2021 ob 14. uri v prostorih Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, V. nadstropje, konferenčna dvorana.

Več ...

Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Kapitalska družba in Modra zavarovalnica objavljata oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev, in sicer v treh podjetjih (TKI Hrastnik, Panvita MIR in Elan Inventa).

Več ...

Katalog informacij javnega značaja Modre zavarovalnice

Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki pa je v celoti na voljo tukaj.

Delovanje na skupščinah

Modra zavarovalnica v nadaljevanju razkriva svoje delovanje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima kapitalski delež.

2022

Pozavarovalnica Sava, d. d. (23. 6. 2022)
Delavska hranilnica, d. d. (22. 6. 2022)
Cinkarna Celje, d. d. (15. 6. 2022)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (30. 3. 2022)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (25. 1. 2022)

2021

Cinkarna Celje, d. d. (15. 6. 2021)
Delavska hranilnica, d. d. (10. 6. 2021)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (25. 5. 2021)

2020

Hotelske nepremičnine, d. o. o. (29. 9. 2020)
Delavska hranilnica, d. d. (29. 6. 2020)
Cinkarna Celje, d. d. (17. 6. 2020)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (16. 6. 2020)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (21. 1. 2020)

2019

Delavska hranilnica, d. d. (21. 6. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (4. 6. 2019)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (28. 5. 2019)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (21. 5. 2019)

2018

Hotelske nepremičnine, d. o. o. (28. 12. 2018)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (28. 11. 2018)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (26. 11. 2018)
Hotelske nepremičnine, d. o. o. (20. 11. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (5. 6. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (29. 5. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (27. 2. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (6. 6. 2017)

2017

Pozavarovalnica Sava, d. d. (19. 5. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (7. 3. 2017)

2016

Cinkarna Celje, d. d. (7. 6. 2016)

Register zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov pri Modri