Za obisk kontaktnega centra potrebno izpolnjevanje PCT pogoja.

Novice in javne objave

Novice

Ob obisku kontaktnega centra potreben pogoj PCT

Od srede, 15. 9. 2021 dalje je tudi za obisk kontaktnega centra Modre zavarovalnice potrebno izpolnjevanje PCT pogoja.

Več ...

Že tretjič zapored s »Finančnim oskarjem«

Ponosni smo, da je za Naj zajamčeni pokojninski sklad 2021 zadnjih 10 let že tretjič zapored razglašen Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev (ZPJU).

Več ...

Objava revidiranih letnih poročil pokojninskih skladov za leto 2020

Kljub zahtevnemu letu 2020, so vsi pokojninski skladi v upravljanju Modre dosegli pozitivno letno donosnost. V vzajemnih pokojninskih skladih je bilo konec leta 2020 zbranih 1,27 milijarde evrov, v kritnih skladih za izplačevanje rent pa 266 milijonov evrov.

Več ...

Javne objave

Sklic 16. skupščine delničarjev Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d., uprava in nadzorni svet, sklicujeta 16. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 20. 9. 2021 ob 14. uri v prostorih Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, V. nadstropje, konferenčna dvorana.

Več ...

Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Kapitalska družba in Modra zavarovalnica objavljata oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev, in sicer v treh podjetjih (TKI Hrastnik, Panvita MIR in Elan Inventa).

Več ...

Sklic 15. skupščine delničarjev Modre zavarovalnice

Modra zavarovalnica objavlja sklic 15. skupščine delničarjev, ki bo potekala 31. maja 2021, z začetkom ob 14. uri.

Več ...

Katalog informacij javnega značaja Modre zavarovalnice

Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki pa je v celoti na voljo tukaj.

Delovanje na skupščinah

Modra zavarovalnica v nadaljevanju razkriva svoje delovanje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima kapitalski delež.

Cinkarna Celje, d. d. (15. 6. 2021)
Delavska hranilnica, d. d. (10. 6. 2021)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (25. 5. 2021)
Delavska hranilnica, d. d. (29. 6. 2020)
Cinkarna Celje, d. d. (17. 6. 2020)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (16. 6. 2020)
Delavska hranilnica, d. d. (21. 6. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (4. 6. 2019)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (21. 5. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (5. 6. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (29. 5. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (27. 2. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (6. 6. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (19. 5. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (7. 3. 2017)
Cinkarna Celje, d. d. (7. 6. 2016)

Register zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov pri Modri