Novice in javne objave

Novice

Objava revidiranih letnih poročil pokojninskih skladov za leto 2020

Kljub zahtevnemu letu 2020, so vsi pokojninski skladi v upravljanju Modre dosegli pozitivno letno donosnost. V vzajemnih pokojninskih skladih je bilo konec leta 2020 zbranih 1,27 milijarde evrov, v kritnih skladih za izplačevanje rent pa 266 milijonov evrov.

Več ...

Upravljanje pokojninskega sklada javnih uslužbencev

Obvestilo o spremembah Z današnjim dnem (19. 5. 2021) stopijo v veljavo spremembe in dopolnitve pokojninskega načrta, pravil upravljanja KPSJU in izjave o naložbeni politiki podskladov KPSJU, ki so usklajeni z zadnjimi spremembami ZPIZ-2. Pokojninski načrt Spremembe pokojninskega načrta se nanašajo na obveščanje varčevalcev ob vključitvi v dodatno pokojninsko zavarovanje ter vključitev posameznika v posamezen podsklad […]

Več ...

Obvestilo strankam: Poslovalnica je ponovno odprta tudi za osebni obisk

Z jutrišnjim dnem (četrtek, 6. 5. 2021) nas lahko ponovno obiščete v poslovalnici na Dunajski cesti 119 v Ljubljani.

Več ...

Javne objave

Sklic 15. skupščine delničarjev Modre zavarovalnice

Modra zavarovalnica objavlja sklic 15. skupščine delničarjev, ki bo potekala 31. maja 2021, z začetkom ob 14. uri.

Več ...

Obveščanje javnosti po 253. členu ZPIZ-2

Upravljavka pokojninskega sklada: Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska c. 119, 1000 Ljubljana, Slovenija Država vpisa v register: Slovenija Pristojni nadzorni organi: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti Pokojninski načrti, Pravila upravljanja in izjave o naložbeni politiki so objavljeni tukaj. Letna poročila pokojninskih skladov […]

Več ...

Oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Kapitalska družba, d. d. in Modra zavarovalnica, d. d. objavljata oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev podjetij TKI Hrastnik, Elan Inventa in SM Strojkoplast.

Več ...

Katalog informacij javnega značaja Modre zavarovalnice

Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki pa je v celoti na voljo tukaj.

Delovanje na skupščinah

Modra zavarovalnica v nadaljevanju razkriva svoje delovanje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima kapitalski delež.

Delavska hranilnica, d. d. (29. 6. 2020)
Cinkarna Celje, d. d. (17. 6. 2020)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (16. 6. 2020)
Delavska hranilnica, d. d. (21. 6. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (4. 6. 2019)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (21. 5. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (5. 6. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (29. 5. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (27. 2. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (6. 6. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (19. 5. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (7. 3. 2017)
Cinkarna Celje, d. d. (7. 6. 2016)

Register zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov pri Modri