Novice in javne objave

Novice

Ustavljamo osebni obisk v kontaktem centru

Od 13. 3. 2020 je kontaktni center Modre zavarovalnice za osebne obiske zaprt. Ukrep velja do preklica. V tem času smo vam še naprej na voljo preko sodobnih komunikacijskih poti. Zato vas vljudno prosimo, da jih do nadaljnjega uporabljate. Osebni portal e.Modra.si Preko osebnega portala e.Modra.si, v katerega vstopite s svojim uporabniškim imenom in geslom, […]

Več ...

Ukrepi za preprečevanje širjenja corona virusa – obvestilo strankam

Zaradi preventivnih ukrepov preprečevanja širjenja okužb s corona virusom, smo ob upoštevanju priporočil NIJZ tudi v Modri sprejeli nekatere ukrepe: 1. Stranke naprošamo, da v tem času namesto osebnega obiska uporabljajo sodobne elektronske poti za komuniciranje (e-pošta, portal e.Modra.si, telefonski klic). 2. Če se želite osebno oglasiti pri nas, vas prosimo, da se na obisk […]

Več ...

Lepi rezultati ob merjenju zadovoljstva

V prizadevanju za doseganje najvišje kakovosti storitev, v Modri vsako leto merimo stopnjo zadovoljstva naših strank, pri čemer k sodelovanju povabimo tako varčevalce, kot tudi predstavnike podjetij, ki za svoje zaposlene plačujejo premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Letos se je na povabilo k izpolnjevanju ankete odzvalo skoraj 3.000 posameznikov in več kot 170 predstvnikov podjetij, za […]

Več ...

Javne objave

Javni poziv zavarovancem Modre zavarovalnice (z izjemo zavarovancev KPSJU) k posredovanju prijav kandidatov za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice

Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Ur. list RS, št. 79/2010, 26/2011 in 105/12 – ZSDH v nadaljevanju: ZPKDPIZ) in 10. člena statuta Modre zavarovalnice, d. d. (v nadaljevanju Modre zavarovalnice), odbor Modrega krovnega pokojninskega sklada […]

Več ...

Javni poziv zavarovancem KPSJU k posredovanju prijav kandidatov za dva člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d.

Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Ur. list RS, št. 79/2010 in 26/2011, 105/2012 v nadaljevanju: ZPKDPIZ) in 10. člena statuta Modre zavarovalnice, d. d., odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev (v nadaljevanju odbor KPSJU), objavlja […]

Več ...

Obvestilo o izvedbi pripojitve sklada KVPS k zajamčenemu podskladu MKPS

Modra zavarovalnica je 18. 11. 2019 zaključila postopek pripojitve Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada (KVPS) k Modremu zajamčenemu podskladu (MZP), ki je podsklad Modrega krovnega pokojninskega sklada (MKPS).

Več ...

Katalog informacij javnega značaja Modre zavarovalnice

Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki pa je v celoti na voljo tukaj.

Delovanje na skupščinah

Modra zavarovalnica v nadaljevanju razkriva svoje delovanje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima kapitalski delež.

Delavska hranilnica, d. d. (21. 6. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (4. 6. 2019)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (21. 5. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (5. 6. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (29. 5. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (27. 2. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (6. 6. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (19. 5. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (7. 3. 2017)
Cinkarna Celje, d. d. (7. 6. 2016)

Register zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov pri Modri