Poslovalnica Modre tudi za osebne obiske ponovno odpira svoja vrata, ob upoštevanju nekaterih ukrepov.

Novice in javne objave

Novice

Objava revidiranih letnih poročil pokojninskih skladov za leto 2019

Objavili smo revidirana letna poročila in povzetke letnih poročil vzajemnih pokojninskih skladov v upravljanju Modre zavarovalnice; Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev (KPSJU), Modri krovni pokojninski sklad (MKPS) in Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije (PPS) za poslovno leto 2019. V letnih poročilih so vam na voljo informacije o poslovanju in upravljanju posameznega vzajemnega pokojninskega sklada, s […]

Več ...

Izplačevanje pokojninskih rent

Nov pokojninski načrt za izplačevanje pokojninskih rent iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja (2. pokojninski steber) zagotavlja izplačevanje rente v višini najmanj prve odmerjene rente do konca življenja. Ob izbiri rente z zajamčenim obdobjem izplačevanja izplačilo do izteka obdobja jamstva v primeru smrti zavarovanca, pripada dedičem ali upravičencem.

Več ...

Poslovalnica je ponovno odprta tudi za osebni obisk

Modra zavarovalnica ponovno odpira svoja vrata. Ob tem vse stranke vljudno prosimo za spoštovanje ukrepov, ki do preklica še ostajajo veljavni.

Več ...

Javne objave

Obvestilo o spoštovanju Priporočil o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

Na podlagi Priporočila Slovenskega državnega holdinga o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta z dne 31. 3. 2020, se je pet članov nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d., in revizijske komisije odpovedalo 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij. Odpoved dela prejemkov velja od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, […]

Več ...

Javni poziv zavarovancem Modre zavarovalnice (z izjemo zavarovancev KPSJU) k posredovanju prijav kandidatov za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice

Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Ur. list RS, št. 79/2010, 26/2011 in 105/12 – ZSDH v nadaljevanju: ZPKDPIZ) in 10. člena statuta Modre zavarovalnice, d. d. (v nadaljevanju Modre zavarovalnice), odbor Modrega krovnega pokojninskega sklada […]

Več ...

Javni poziv zavarovancem KPSJU k posredovanju prijav kandidatov za dva člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d.

Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Ur. list RS, št. 79/2010 in 26/2011, 105/2012 v nadaljevanju: ZPKDPIZ) in 10. člena statuta Modre zavarovalnice, d. d., odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev (v nadaljevanju odbor KPSJU), objavlja […]

Več ...

Katalog informacij javnega značaja Modre zavarovalnice

Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki pa je v celoti na voljo tukaj.

Delovanje na skupščinah

Modra zavarovalnica v nadaljevanju razkriva svoje delovanje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima kapitalski delež.

Delavska hranilnica, d. d. (21. 6. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (4. 6. 2019)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (21. 5. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (5. 6. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (29. 5. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (27. 2. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (6. 6. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (19. 5. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (7. 3. 2017)
Cinkarna Celje, d. d. (7. 6. 2016)

Register zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov pri Modri