Javne objave in informacije javnega značaja

Javne objave

Sklic 12. skupščine Modre zavarovalnice

K sodelovanju pri projektu prenove spletnega mesta vabimo ponudnike, ki lahko zagotovijo strokovno načrtovanje, tehnično izvedbo in hiter odziv. V primeru, da se boste povabilo odzvali in želite pridobiti več informacij, pošljite svoje povpraševanje na naslov mojca.trkman@modra-zavarovalnica.si in poslali vam …

Več ...

Sklic 11. skupščine Modre zavarovalnice

V ponedeljek, 28. 5. 2018, je potekala redna letna skupščina Modre zavarovalnice, ki se je seznanila z Letnim poročilom Modre zavarovalnice za poslovno leto 2017 in vsemi ostali poročili, ki so v pristojnosti skupščine. Odločala je tudi o uporabi bilančnega dobička v letu 2017, ki se v celoti. Odločala je tudi o uporabi bilančnega dobička v letu 2017, ki se v…

Več ...

Sklic 10. skupščine Modre zavarovalnice

Na včerajšnji seji so se člani nadzornega sveta seznanili s poslovanjem Modre zavarovalnice v prvem polletju 2017. Nadzorni svet je, zaradi odstopa predsednice nadzornega sveta, za novo predsednico nadzornega sveta izvolil Natalijo Štošicki.

Več ...

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice

Poročilo vsebuje predstavitev poslovanja in uspešnosti zavarovalnice, njen sistem upravljanja, profil tveganj, uporabljenih metod vrednotenja za namen solventnosti in upravljanje kapitala zavarovalnice.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Modre zavarovalnice, d. d., za leto 2018
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Modre zavarovalnice, d. d., za leto 2017
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Modre zavarovalnice, d. d., za leto 2016

Delovanje na skupščinah

Modra zavarovalnica v nadaljevanju razkriva svoje delovanje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima kapitalski delež.

Pozavarovalnica Sava, d. d. (21. 5. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (5. 6. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (29. 5. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (27. 2. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (6. 6. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (19. 5. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (7. 3. 2017)
Cinkarna Celje, d. d. (7. 6. 2016)

Katalog informacij javnega značaja Modre zavarovalnice

Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki pa je v celoti objavljen na spletni strani Modre zavarovalnice, in sicer tukaj.