Javne objave in informacije javnega značaja

Javne objave

Obvestilo o izvedbi pripojitve sklada KVPS k zajamčenemu podskladu MKPS

Modra zavarovalnica je 18. 11. 2019 zaključila postopek pripojitve Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada (KVPS) k Modremu zajamčenemu podskladu (MZP), ki je podsklad Modrega krovnega pokojninskega sklada (MKPS).

Več ...

Sklic 13. skupščine Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d. uprava in nadzorni svet sklicujeta 13. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 29. 8. 2019 ob 11.00 uri v prostorih Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119 v Ljubljani. Več o dnevnem redu in predlaganih sklepih …

Več ...

Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža SM Strojkoplast

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. in Modra zavarovalnica, d. d., objavljata oglas za javno zbiranje ponudb za nakup 10,5024 % deleža družbe SM Strojkoplast iz Maribora. Celotno besedilo oglasa je objavljeno tukaj. Ponudbe zbiramo na sedežu Kapitalske družbe, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do […]

Več ...

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice

Poročilo vsebuje predstavitev poslovanja in uspešnosti zavarovalnice, njen sistem upravljanja, profil tveganj, uporabljenih metod vrednotenja za namen solventnosti in upravljanje kapitala zavarovalnice.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Modre zavarovalnice, d. d., za leto 2018
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Modre zavarovalnice, d. d., za leto 2017
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Modre zavarovalnice, d. d., za leto 2016

Delovanje na skupščinah

Modra zavarovalnica v nadaljevanju razkriva svoje delovanje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima kapitalski delež.

Pozavarovalnica Sava, d. d. (21. 5. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (5. 6. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (29. 5. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (27. 2. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (6. 6. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (19. 5. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (7. 3. 2017)
Cinkarna Celje, d. d. (7. 6. 2016)

Katalog informacij javnega značaja Modre zavarovalnice

Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki pa je v celoti objavljen na spletni strani Modre zavarovalnice, in sicer tukaj.

Register zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov pri Modri