NOVO: Se želite naročiti na online svetovanje za dodatno pokojnino? S pomočjo spletnega obrazca lahko to storite hitro in enostavno.

Novice in javne objave

Novice

Spremembe na področju pokojnin

Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je objavil spremembe, ki so se zgodile s 1.1.2021 na področju pokojninskih osnov, najnižje pokojnine, najnižje osnove za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, najvišjega zneska nadomestila za poklicno rehabilitacijo ter sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine.

Več ...

Z mesecem aprilom omogočamo online svetovanje

V Modri vam z mesecem aprilom omogočamo online svetovanje vsak torek in petek med 9. in 15. uro. Za rezervacijo termina izpolnite kontaktni obrazec, ki ga najdete na naši spletni strani pod zavihkom "Kontakt". 

Več ...

Modra danes v podporo Zvezi prijateljev mladine Slovenije

Danes našo vstopno stran in družabna omrežja odstopamo Zvezi prijateljev mladine Slovenije - ZPMS. Skupaj izpostavljamo pomen izobraževanja in finančnega opismenjevanja med mladimi in zbiramo SMS donacije za Adin štipendijski sklad.

Več ...

Javne objave

Obveščanje javnosti po 253. členu ZPIZ-2

Upravljavka pokojninskega sklada: Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska c. 119, 1000 Ljubljana, Slovenija Država vpisa v register: Slovenija Pristojni nadzorni organi: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti Pokojninski načrti, Pravila upravljanja in izjave o naložbeni politiki so objavljeni tukaj. Letna poročila pokojninskih skladov […]

Več ...

Oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Kapitalska družba, d. d. in Modra zavarovalnica, d. d. objavljata oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev podjetij TKI Hrastnik, Elan Inventa in SM Strojkoplast.

Več ...

Predsedniku in članu uprave nadzorni svet zaupal vodenje Modre za naslednja štiri leta

(Ljubljana, 28. oktobra 2020) Nadzorni svet je za naslednje mandatno obdobje štirih let za predsednika uprave imenoval Boruta Jamnika, za člana uprave pa mag. Matija Debelaka. Obema se namreč poleti 2021 izteče mandat. Izborni postopek imenovanja predsednika in člana uprave je vodila kadrovska komisija, z neposrednim vabilom dosedanjima članoma uprave. Sestavljali so jo vsi člani […]

Več ...

Katalog informacij javnega značaja Modre zavarovalnice

Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki pa je v celoti na voljo tukaj.

Delovanje na skupščinah

Modra zavarovalnica v nadaljevanju razkriva svoje delovanje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima kapitalski delež.

Delavska hranilnica, d. d. (29. 6. 2020)
Cinkarna Celje, d. d. (17. 6. 2020)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (16. 6. 2020)
Delavska hranilnica, d. d. (21. 6. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (4. 6. 2019)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (21. 5. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (5. 6. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (29. 5. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (27. 2. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (6. 6. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (19. 5. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (7. 3. 2017)
Cinkarna Celje, d. d. (7. 6. 2016)

Register zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov pri Modri