NOVO: Sklenitev zavarovanja pravne zaščite Arag.

Novice in javne objave

Novice

Poslovanje pokojninskih skladov življenjskega cikla v 2020

Konec januarja oziroma v začetku februarja sta se sestala odbora obeh pokojninskih skladov (Modrega krovnega pokojninskega sklada – MKPS ter Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev – KPSJU). Člane odborov smo seznanili s poslovanjem pokojninskih skladov v preteklem letu, z rezultati upravljanja, nerevidiranimi finančno računovodskimi izkazi ter ostalimi pomembnejšimi podatki skladov, ki jih povzemamo v nadaljevanju. […]

Več ...

Preverite svoje prihranke na e.Modra.si še danes!

Na vaš domači naslov ste prejeli Potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2020. Na njem boste našli tudi vašo identifikacijsko kodo za prvi vpis na spletni portal e.Modra.si. Postopek registracije je hiter in enostaven. 1. Vstopite na e.Modra.si. 2. Vnesite svojo EMŠO številko in sistem vas bo usmerjal do zaključka registracije. 3. […]

Več ...

Velika zasedenost telefonskih linij

Zaradi močno povečanega števila klicev v zadnjih dneh, boste morda na prostega operaterja čakali dlje kot običajno. Če želite, nam lahko na info@modra.si pošljete elektronsko sporočilo s svojo telefonsko številko in poklicali vas bomo nazaj. Vnaprej hvala za razumevanje.

Več ...

Javne objave

Obveščanje javnosti po 253. členu ZPIZ-2

Upravljavka pokojninskega sklada: Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska c. 119, 1000 Ljubljana, Slovenija Država vpisa v register: Slovenija Pristojni nadzorni organi: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti Pokojninski načrti, Pravila upravljanja in izjave o naložbeni politiki so objavljeni tukaj. Letna poročila pokojninskih skladov […]

Več ...

Oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Kapitalska družba, d. d. in Modra zavarovalnica, d. d. objavljata oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev podjetij TKI Hrastnik, Elan Inventa in SM Strojkoplast.

Več ...

Predsedniku in članu uprave nadzorni svet zaupal vodenje Modre za naslednja štiri leta

(Ljubljana, 28. oktobra 2020) Nadzorni svet je za naslednje mandatno obdobje štirih let za predsednika uprave imenoval Boruta Jamnika, za člana uprave pa mag. Matija Debelaka. Obema se namreč poleti 2021 izteče mandat. Izborni postopek imenovanja predsednika in člana uprave je vodila kadrovska komisija, z neposrednim vabilom dosedanjima članoma uprave. Sestavljali so jo vsi člani […]

Več ...

Katalog informacij javnega značaja Modre zavarovalnice

Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki pa je v celoti na voljo tukaj.

Delovanje na skupščinah

Modra zavarovalnica v nadaljevanju razkriva svoje delovanje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima kapitalski delež.

Delavska hranilnica, d. d. (29. 6. 2020)
Cinkarna Celje, d. d. (17. 6. 2020)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (16. 6. 2020)
Delavska hranilnica, d. d. (21. 6. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (4. 6. 2019)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (21. 5. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (5. 6. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (29. 5. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (27. 2. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (6. 6. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (19. 5. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (7. 3. 2017)
Cinkarna Celje, d. d. (7. 6. 2016)

Register zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov pri Modri