Novice in javne objave

Novice

Poznate vrednost svojih prihrankov za pokojnino?

V Modri si prizadevamo, da svoje storitve nenehno razvijamo in prilagajamo potrebam naših strank, zato jih večkrat pozovemo k izpolnitvi anketnega vprašalnika. Izjemno hvaležni smo vam za vsak komentar, predlog, kritiko in seveda tudi pohvalo.

Več ...

Redna letna skupščina Modre – Preteklo leto z najboljšimi rezultati

V ponedeljek, 22. junija 2020, je potekala redna letna skupščina Modre. Predstavniki Kapitalske družbe, naše edine lastnice in delničarke, so se seznanili z Letnim poročilom Modre zavarovalnice za poslovno leto 2019 in vsemi ostali poročili, ki so v pristojnosti skupščine. Upravi in nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica za poslovno leto 2019. Bilančni dobiček iz […]

Več ...

Zajamčenemu podskladu javnih uslužbencev finančni oskar 2020

Za naj zajamčeni pokojninski sklad 2020 za zadnjih 10 let je bil na včerajšnji e-Investicijski konferenci v organizaciji Mojih financ znova razglašen Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev (ZPJU). Oskarja za najbolje upravljan zajamčeni sklad je ZPJU prejel tudi v letu 2019. Za upravljanje v zadnjih 15-letih si je prislužil vseh 5 zvezdic. Modri zajamčeni podsklad pa […]

Več ...

Javne objave

Sklic 14. skupščine Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d. uprava in nadzorni svet sklicujeta 14. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo 22. 6. 2020 ob 10.00 uri v prostorih Modre zavarovalnice, d. d. Več …

Več ...

Obvestilo o spoštovanju Priporočil o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

Na podlagi Priporočila Slovenskega državnega holdinga o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta z dne 31. 3. 2020, se je pet članov nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d., in revizijske komisije odpovedalo 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij. Odpoved dela prejemkov velja od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, […]

Več ...

Javni poziv zavarovancem Modre zavarovalnice (z izjemo zavarovancev KPSJU) k posredovanju prijav kandidatov za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice

Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Ur. list RS, št. 79/2010, 26/2011 in 105/12 – ZSDH v nadaljevanju: ZPKDPIZ) in 10. člena statuta Modre zavarovalnice, d. d. (v nadaljevanju Modre zavarovalnice), odbor Modrega krovnega pokojninskega sklada […]

Več ...

Katalog informacij javnega značaja Modre zavarovalnice

Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki pa je v celoti na voljo tukaj.

Delovanje na skupščinah

Modra zavarovalnica v nadaljevanju razkriva svoje delovanje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima kapitalski delež.

Delavska hranilnica, d. d. (29. 6. 2020)
Cinkarna Celje, d. d. (17. 6. 2020)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (16. 6. 2020)
Delavska hranilnica, d. d. (21. 6. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (4. 6. 2019)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (21. 5. 2019)
Cinkarna Celje, d. d. (5. 6. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (29. 5. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (27. 2. 2018)
Cinkarna Celje, d. d. (6. 6. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (19. 5. 2017)
Pozavarovalnica Sava, d. d. (7. 3. 2017)
Cinkarna Celje, d. d. (7. 6. 2016)

Register zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov pri Modri