Za medije

Vesna Razpotnik, predstavnica Modre za odnose z medijiKontakt za medije: Vesna Razpotnik
tel: 01 47 46 736
vesna.razpotnik@modra.si

Sporočila za medije

Naslednji teden sklicana seja skupščine Modre zavarovalnice

Naslednji v torek, 16. 4. 2019, se bo skupščina Modre zavarovalnice, d. d., seznanila z odstopom članice nadzornega sveta Natalije Stošicki, predstavnice delničarja. Za novega člana nadzornega sveta je v imenovanje skupščini predlagan Roman Jerman, univ. dipl. ekonomist, izvršni direktor sektorja za upravljanje premoženja v Kapitalski družbi, d. d.

Več ...

Skupščina za člana nadzornega sveta imenovala Bachtiarja Djalila

Skupščina Modre zavarovalnice, d. d., se je na današnji seji seznanila z odstopom člana nadzornega sveta dr. Borisa Žnidariča, predstavnika delničarja in v nadzorni svet imenovala g. Bachtiarja Djalila, predsednika uprave Kapitalske družbe, d. d. Sprejela je tudi predlagane spremembe Statuta.

Več ...

Nadzorni svet Modre zavarovalnice imenoval tretjega člana uprave

Nadzorni svet Modre zavarovalnice, d. d., je v petek, 15. 6. 2018, za tretjega člana uprave soglasno imenoval g. Boštjana Vovka. Imenovan je z odložnim pogojem pridobitve dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice. Mandat člana uprave traja 4 leta in začne teči z dnem pridobitve dovoljenja. Novo imenovani član uprave bo zadolžen za področja upravljanja s tveganji, razvoja in prodaje ter aktuarstva.

Več ...