NOVO: Sklenitev zavarovanja pravne zaščite Arag.

Izračun dodatne pokojnine

Pri pristojnem ministrstvu smo v odobritev predložili spremembe pokojninskega načrta za izplačevanje pokojninskih rent. Z odločbo pristojnega ministrstva so bile spremembe potrjene, zato bo informativni izračun pokojninske rente na voljo v kratkem. Hvala za razumevanje.

Informativni izračun dodatne pokojnine
10 €
0 €
65 let
1 let
1 let

Če boste varčevali v Skladu življenjskega cikla, boste po upokojitvi prejemali:

v obdobju let, nato

do konca življenja.

Premalo zbranih sredstev.

Vaša trenutna starost presega izbrano starost ob upokojitvi. Za izračun višine rente pokličite 080 23 45 ali pišite na info@modra.si.

Sklenitev

Pojasnilo o izračunu: Višina dodatne pokojnine je odvisna od starosti zavarovanca ob začetku izplačevanja dodatne pokojnine, veljavnih tablic umrljivosti in višine sredstev zbranih na osebnem računu in je informativne narave. Dejanska višina dodatne pokojnine bo izračunana po pogojih, veljavnih na dan uveljavljanja pravice zavarovanca do dodatne pokojnine. Pri izračunu je upoštevana veljavna davčna zakonodaja. Več…

Pojasnilo o izračunu: Višina dodatne pokojnine je odvisna od starosti zavarovanca ob začetku izplačevanja dodatne pokojnine, veljavnih tablic umrljivosti in višine sredstev zbranih na osebnem računu in je informativne narave. Dejanska višina dodatne pokojnine bo izračunana po pogojih, veljavnih na dan uveljavljanja pravice zavarovanca do dodatne pokojnine. Pri izračunu je upoštevana veljavna davčna zakonodaja.

Vsi izračuni predvidenih donosnosti skladov in privarčevanih zneskov so informativni. Ne predstavljajo nikakršne obljube donosnosti za v prihodnje.

Za morebitne napake in odstopanja pri izračunu ne odgovarjamo. Najvišja mesečna premija, upravičena do davčne olajšave, znaša 5,844 % bruto plače posameznika oziroma na leto največ 2.819,09 EUR.

Informativni izračun predstavlja informacijo o predvideni višini dodatne pokojnine na podlagi določenih predpostavk:

  • višina premije je enaka neto premiji (vstopni stroški so odšteti);
  • informativni izračun ne upošteva rasti plač in premij;
  • donos je pripisan mesečno;
  • Informativni izračun privarčevanih sredstev je narejen na predpostavki, da je letni donos v dinamičnem podskladu 6,7 %, v preudarnem podskladu 5,9 % in v zajamčenem podskladu 3,4 %.

Izračunana višina dodatne pokojnine predstavlja bruto znesek (pred davki). V skladu z Zakonom o dohodnini se ob izplačilu dodatne pokojnine obračuna akontacija dohodnine. V davčno osnovo se všteva le 50 % odmerjene višine dodatne pokojnine. Zavarovana oseba se lahko odloči, da se ji ob izplačilu obračunava akontacija dohodnine po znižani stopnji (16 %), o čemer mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dodatne pokojnine.

Informativni izračun ni zavezujoč in ne predstavlja jamstva Modre zavarovalnice. Modra zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali nerazumevanja izračuna.