Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža SM Strojkoplast

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. in Modra zavarovalnica, d. d., objavljata oglas za javno zbiranje ponudb za nakup 10,5024 % deleža družbe SM Strojkoplast iz Maribora. Celotno besedilo oglasa je objavljeno tukaj.

Ponudbe zbiramo na sedežu Kapitalske družbe, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 20. 8. 2019 do 12.00 ure.

Prodaja poslovnega deleža v družbi SM Strojkoplast – besedilo razpisa