Obvestilo o načrtovani pripojitvi sklada KVPS k zajamčenemu podskladu MKPS

Nasveti strokovnjakov

Dolgoročno se tveganje pri pokojninskem varčevanju splača
Pokojninski skladi vam lahko prinesejo v starosti precej višjo pokojnino, predvsem če se boste za sklade življenjskega cikla odločili dovolj zgodaj.
Bi za pokojnino varčevali v Facebooku, Googlu ali Amazonu v zagonski Fazi?
Po uvedbi naložbene politike življenjskega cikla so vlaganja v alternativne naložbe naslednja velika novost pokojninskih skladov, končno tudi slovenskih.
Alternativne naložbe vse pogosteje v portfeljih pokojninskih skladov
Slovenski pokojninski skladi so v času nizkih obrestnih mer v svoje portfelje začeli uvrščati alternativne naložbe. Te namreč ponujajo dokaj visoke donosnosti, njihova vrednost pa pogosto ni odvisna od gibanja delniških, obvezniških in denarnih trgov. Čeprav so alternativne naložbe manj likvidne, pokojninski sklad z njimi praviloma zmanjšuje volatilnost in tveganost svojega naložbenega portfelja.
Varčevanje v pokojninskih skladih življenjskega cikla
Ali veste, da lahko vplačila v pokojninski sklad preusmerite tudi v delniške naložbe?
Skladi življenjskega cikla so novost, ki bi jo kot prednost morali prepoznati mlajši varčevalci in čimprej izkoristiti vse prednosti dolgoročnega varčevanja.
Nekaj največjih zmot o pokojninskem sistemu
Raziskave kažejo, da se potreba po denarju z upokojitvijo bistveno ne zmanjša - Mnogo ljudi se je opeklo, ko so po priporočilu tega ali onega prijatelja svoje prihranke vložili v sklade, ki so v preteklosti dosegali nadpovprečne donose.
Razpršitev naložb pri upravljanju vzajemnih pokojninskih skladov
Eno izmed osnovnih vodil pri vlaganju sredstev v vrednostne papirje je zasledovanje razpršenosti naložb. Že stara ljudska modrost pravi, da moder gospodar ne nosi vseh jajc v eni košari in podobnega načela se moramo držati tudi pri investiranju sredstev.