Nasveti strokovnjakov

Finančni trgi v prvih mesecih 2019
Prvi štirje meseci 2019 so postregli z izjemno visokimi donosnostmi vseh naložbenih razredov. Tako dobri rezultati so manjše presenečenje, saj je lansko zadnje četrtletje, še posebno oktober in november, zaznamovala kar precejšnja panika na trgih kapitala.
Dolgoročno se tveganje pri pokojninskem varčevanju splača
Pokojninski skladi vam lahko prinesejo v starosti precej višjo pokojnino, predvsem če se boste za sklade življenjskega cikla odločili dovolj zgodaj.
Bi za pokojnino varčevali v Facebooku, Googlu ali Amazonu v zagonski Fazi?
Po uvedbi naložbene politike življenjskega cikla so vlaganja v alternativne naložbe naslednja velika novost pokojninskih skladov, končno tudi slovenskih.
Alternativne naložbe vse pogosteje v portfeljih pokojninskih skladov
Slovenski pokojninski skladi so v času nizkih obrestnih mer v svoje portfelje začeli uvrščati alternativne naložbe. Te namreč ponujajo dokaj visoke donosnosti, njihova vrednost pa pogosto ni odvisna od gibanja delniških, obvezniških in denarnih trgov. Čeprav so alternativne naložbe manj likvidne, pokojninski sklad z njimi praviloma zmanjšuje volatilnost in tveganost svojega naložbenega portfelja.
Varčevanje v pokojninskih skladih življenjskega cikla
Ali veste, da lahko vplačila v pokojninski sklad preusmerite tudi v delniške naložbe?
Skladi življenjskega cikla so novost, ki bi jo kot prednost morali prepoznati mlajši varčevalci in čimprej izkoristiti vse prednosti dolgoročnega varčevanja.
Nekaj največjih zmot o pokojninskem sistemu
Raziskave kažejo, da se potreba po denarju z upokojitvijo bistveno ne zmanjša - Mnogo ljudi se je opeklo, ko so po priporočilu tega ali onega prijatelja svoje prihranke vložili v sklade, ki so v preteklosti dosegali nadpovprečne donose.
Naloži več