Nasveti strokovnjakov

V januarju negativno na finančnih trgih
V januarju 2022 je večina naložbenih instrumentov ustvarila negativne donose. MSCI svetovni indeks delnic (v evrih) se je v januarju 2022  znižal za 3,98 %. Največji padci cen so bili pri delnicah tehnoloških podjetij, ki so v letu 2021 ustvarili nadpovprečni pozitivni donos. Med najbolj donosnimi delniškimi trgi je bil slovenski delniški trg.
Nadaljevanje rasti delnic v decembru in zelo visoki letni donosi pokojninskih skladov
Leto 2021 so med naložbenimi razredi najbolj zaznamovale delnice. MSCI svetovni indeks (v evrih) je v letu 2021 ustvaril pozitiven donos v višini 29,2 %. Slovenski delniški trg je bil med najbolj donosnimi, indeks najboljših slovenskih podjetij SBITOP se je v letu 2021 zvišal za kar 38,8%. Negativno so leto zaključile le delnice razvijajočih se držav (indeks MXEF se je znižal za 4,5%).
V novembru pozitivno kljub povišani volatilnosti zaradi novega seva COVID-19
V novembru so delnice, kot jih meri MSCI svetovni indeks (v evrih) ustvarile pozitiven donos v višini 0,45%. Obveznice so dosegle pozitiven donos, saj so investitorji zaradi strahu pred posledicami novega seva COVID-19 imenovanega omikron povišali nakupe bolj varnih naložb.
Skrb za kibernetsko varnost je ključnega pomena
V času t.i. hiper digitalizacije, ki se odraža v vse višji stopnji uporabe digitalnih storitev, postaja informacijska varnost eden izmed petih najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na delovanje in stabilnost finančnih organizacij.
Pokojninski skladi Modre v oktobru
V oktobru pozitivna rast delnic na kapitalskih trgih
Na delniške trge so v oktobru ugodno vplivale objave poslovnih rezultatov podjetij in napovedi centralnih bank o prihodnji denarni politiki. Pokojninski skladi Modre zavarovalnice z lepimi donosi.
V septembru nihajnost na kapitalskih trgih zaradi povišane inflacije
September je prinesel nihajnost in negativne donose na kapitalskih trgih, Obstaja tveganje, da se bo visoka stopnja inflacije nadaljevala. Zaradi razmer na kapitalskih trgih so se tudi pokojninski skladi v mesecu septembru odrezali nekoliko slabše. Kljub temu letošnje donosnosti pokojninskih skladov v upravljanju Modre ostajajo zelo visoke.
Naloži več