Nasveti strokovnjakov

Mateja Mencin, komentar finančnih trgov
Delniški trgi marca okrevali, obvezniški ne
V marcu 2022 so delniški trgi, po začetnem šoku zaradi vojne v Ukrajini, okrevali. MSCI svetovni indeks delnic (v evrih) se je v zvišal za 3,5 %. Na delniške trge so ugodno vplivali podatki o visoki proizvodni aktivnosti v Ameriki in Evropi po odpravi ukrepov za blažitev pandemije Covid 19.  Hkrati so se v marcu […]
Finančni trgi februarja v negativnih številkah – Močan vpliv vojne v Ukrajini
V februarju 2022 je večina naložbenih instrumentov ustvarila negativne donose, zvišale so se cene surovin in energentov ter zlata. Kako so v teh razmerah poslovali pokojninski skladi Modre?
Naložbena nepremičnina
Kaj se lahko zasebniki o vlaganju v nepremičnine naučijo od pokojninskih skladov?
Zasebni vlagatelji bi se morali zavedati, da je tvegano kupiti zgolj eno ali celo več nepremičnin na isti lokaciji, pogosto celo za isti namen. Naložbene nepremičnine so zadnjih nekaj let priljubljen naložbeni razred pokojninskih skladov in tudi posameznikov. Po anketah Mojih financ sodeč, ostajajo med prvimi tremi najbolj zaželenimi naložbami tudi letos. Glede na grožnjo […]
Financiranje pokojninskih skladov bo imelo pomemben vpliv na zeleni prehod družbe
S predsednikom uprave Modre zavarovalnice smo se pogovarjali o vlaganjih pokojninskih skladov v času nizkih obrestnih mer, ko ti iščejo naložbene priložnosti tudi v alternativnih naložbah. 
V januarju negativno na finančnih trgih
V januarju 2022 je večina naložbenih instrumentov ustvarila negativne donose. MSCI svetovni indeks delnic (v evrih) se je v januarju 2022  znižal za 3,98 %. Največji padci cen so bili pri delnicah tehnoloških podjetij, ki so v letu 2021 ustvarili nadpovprečni pozitivni donos. Med najbolj donosnimi delniškimi trgi je bil slovenski delniški trg.
Nadaljevanje rasti delnic v decembru in zelo visoki letni donosi pokojninskih skladov
Leto 2021 so med naložbenimi razredi najbolj zaznamovale delnice. MSCI svetovni indeks (v evrih) je v letu 2021 ustvaril pozitiven donos v višini 29,2 %. Slovenski delniški trg je bil med najbolj donosnimi, indeks najboljših slovenskih podjetij SBITOP se je v letu 2021 zvišal za kar 38,8%. Negativno so leto zaključile le delnice razvijajočih se držav (indeks MXEF se je znižal za 4,5%).
Naloži več