NOVO: Sklenitev zavarovanja pravne zaščite Arag.
Piše: Miha Žejn, CFA

Negativen vpliv Covid-19 na finančne trge se nadaljuje

Po negativnem septembru, je v prvi polovici oktobra vse kazalo, da bo le-ta drugačen. A so delniški tečaji v drugi polovici meseca ponovno zabeležili izgube.

V drugi polovici oktobra so finančni trgi ponovno zabeležili izgube.

V drugi polovici oktobra je postalo precej jasno, da se bo pandemija v hladnejših mesecih le še stopnjevala. Trgi kapitala pa so z razočaranjem sprejeli ponovno uvedbo ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja virusa.

Da je bila negotovost še nekoliko večja, je nad trgi visel še nepredvidljiv izid ameriških predsedniških volitev, ki so bile izpeljane v začetku meseca novembra.

Močan vpliv na trge v oktobru je poleg Covida-19 imel tudi nepredvidljiv izid ameriških predsedniških volitev.

A ne glede na relativno hitro širjenje virusa na severni polobli, reakcija trgov ni bila tako silovita kot ob izbruhu pandemije letos spomladi.

Pozitivni vplivi napovedi intervencij fiskalnih in monetarnih oblasti

Oktober je tudi čas, ko večina javnih delniških družb objavi rezultate poslovanja v tretjem četrtletju leta.

Rezultati so, glede na resnost razmer, v povprečju dobri. Vendar tudi to ni uspelo obdržati tečajev nad gladino.

Zdi se, da trge še najbolj pomirijo novice o vnovičnih intervencijah fiskalnih in monetarnih oblasti, ki bodo zaradi omejenega poslovanja ponovno vpeljale ukrepe, namenjene ohranitvi delovnih mest in ohranitvi poslovanja podjetij.

Zdi se, da trge še najbolj pomirijo novice o vnovičnih intervencijah fiskalnih in monetarnih oblasti

Izgube na delniških trgih

V takem okolju so delnice v povprečju (kot jih meri MSCI svetovni indeks v EUR) izgubile 2,4 odstotka. Izgubile so tudi letos najuspešnejše ameriške tehnološke delnice, in sicer 1,6 odstotka (kot jih meri indeks Nasdaq v EUR).

Izgubile so tudi letos najuspešnejše ameriške tehnološke delnice.

Delnice trgov v razvoju nadaljujejo s pozitivnim trendom

Nadaljeval pa se je pozitiven trend pri delnicah trgov v razvoju. Te so v oktobru pridobile 2,6 odstotka.

Vpliv negotovosti na trge obveznic

Zaradi povečane negotovosti so ponovno močno pridobile državne obveznice. Indeks evropskih državnih obveznic je pridobil 0,96 odstotka, indeks evropskih podjetniških obveznic z investicijsko bonitetno oceno pa 0,8 odstotka.

Zaradi močne rasti cen obveznic, je 10 letna nemška državna obveznica zabeležila novo najvišjo negativno donosnost, ki je znašala -0,641 odstotka.

Močna rast cen obveznic povečuje negativno donosnost le-teh.

Poslovanje pokojninskih skladov Modre

Negativne razmere na finančnih trgih se kažejo tudi v poslovanju pokojninskih skladov Modre, ki so v mesecu oktobru zabeležili razmeram primerne donose.

V oktobru sta bila najbolj donosna podsklada z zajamčeno naložbeno politiko. Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev je zabeležil 0,04 odstotno, Modri zajamčeni podsklad pa 0 odstotno donosnost.

V oktobru sta bila najbolj donosna podsklada z zajamčeno naložbeno politiko. Donosnosti preudarnih in dinamičnih podskladov so bile negativne.

Donosnosti preudarnih in dinamičnih podskladov so bile negativne. Preudarni podsklad javnih uslužbencev je zabeležil -1,2 odstotno, Modri preudarni podsklad pa -1,3 odstotno donosnost.

Dinamični podsklad javnih uslužbencev je zabeležil -2 odstotno, Modri dinamični podsklad pa -2,3 odstotno donosnost.

Ne glede na kratkoročne rezultate poslovanja posameznih podskladov, je smiselno imeti pred očmi dolgoročnost pokojninskega varčevanja in zato vztrajati pri zastavljeni strategiji.