Piše: Miha Žejn, CFA

Pregled trenutnih tržnih razmer in pričakovanja za prihodnje

Pregled trenutnih razmer na trgih kapitala pokaže, da je velika večina finančnih instrumentov na rekordnih vrednostih. Pozitiven trend na delniških trgih traja že od visokih padcev cen jeseni 2008, ko je izbruhnila velika gospodarska kriza. Pozitiven trend pri cenah obveznic je še daljši.

V takem okolju so bile v preteklih nekaj letih donosnosti pokojninskih skladov visoke.

Ob nadaljevanju trenda, bodo pokojninski skladi tudi letos dosegli donosnosti, ki precej presegajo pričakovane donosnosti na celoletni ravni.

Pričakovanja na delniških trgih

V trenutnih razmerah bi le največji optimisti napovedali nadaljevanje tako močnih pozitivnih trendov. Dejstvo je, da se gospodarska rast upočasnjuje, veliko negotovosti je povezane z izstopom Velike Britanije iz EU in z razpletom »trgovinske vojne« med ZDA in Kitajsko. Evropska in Ameriška centralna banka sta se že odzvali, a se oglaša vse več skeptikov, ki dvomijo o učinkovitosti teh ukrepov.

Dogajanje na trgu obveznic in vpliv pokojninske sklade

Obrestne mere državnih obveznic kakovostnejših izdajateljev so bile že pred zadnjim ukrepanjem centralnih bank povečini negativne, ti ukrepi pa so jih potisnili v še bolj negativno območje.

V mesecu avgustu je negativno zahtevano donosnost prvič zabeležila tudi slovenska državna obveznica z zapadlostjo desetih let.

Kdaj se končalo obdobje nizkih obrestnih mer je težko napovedati. Iz Japonskega primera vemo, da lahko nizke obrestne mere vztrajajo zelo dolgo, tudi več desetletij. Tak razvoj dogodkov bi bil neugoden predvsem za sklade z zajamčeno donosnostjo, ki večino sredstev investirajo v obveznice. Manjši vpliv bi imel na preudarne in dinamične podsklade, ki večji del sredstev investirajo v delnice. Vsekakor pa je na mestu poudariti, da so tudi cene delnic razmeroma visoke in pozitiven trend traja skoraj neprekinjeno že celo desetletje.

Cene delnic so razmeroma visoke, pozitiven trend traja skoraj neprekinjeno že celo desetletje.

Pričakovano poslovanje pokojninskih skladov

Razmere na trgih kapitala niso enostavne, zato realno ne gre pričakovati, da bodo donosnosti pokojninskih skladov tako visoke kot v preteklih nekaj letih. Razloga za preplah pa kljub temu ni.
Pri pokojninskem varčevanju, ki je po svoji naravi izrazito dolgoročno je namreč treba imeti pred očmi končni cilj in precej manj pozornosti polagati na trenutne tržne razmere. Dolgoročno gre še vedno pričakovat donosnosti v skladu s pričakovanji.

Varčevanje v pokojninskih skladih je izrazito dolgoročno, zato zaskrbljenost zaradi trenutnih tržnih razmer ni na mestu.