Kolektivna premija dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev v letu 2020

27. decembra 2019 je bil v Uradnem listu objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence je sprejel Odbor sklada KPSJU in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/19.

Usklajeni zneski skupne pokojninske premije po premijskih razredih od 1. januarja 2020 so na voljo tudi na spletni strani Modre zavarovalnice (tukaj).

Zneski usklajene skupne premije se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev za januar 2020 (plačilo premij v mesecu februarju).