Zahteva za objavo popravka in prikaz nasprotnih dejstev na članek Topnews.si z dne 26. 9. 2019

Modra zavarovalnica, d. d., je dne 1. oktobra 2019 na odgovornega urednika spletnega portala Topnews.si, g. Vladimirja Voduška, po pooblaščenem odvetniku naslovila zahtevo za objavo popravka in prikaz nasprotnih dejstev na članek »Anonimka o tem, kako je Borut Jamnik »sprivatiziral« Modro zavarovalnico in zakaj Modra zavarovalnica že nekaj let nima dobička: »Zakon a la Borut Jamnik«.

Odgovorni urednik portala ni objavil zahtevanega popravka in prikaza nasprotnih dejstev, temveč je objavil nov članek in samovoljno vanj vključil le del prejetega odgovora. Na tovrstna ravnanja, ki so v nasprotju z določili Zakona o medijih in namenjena ustvarjanju napačne ter izkrivljene predstave o delovanju Modre zavarovalnice in njenih organov upravljanja, Modra zavarovalnica ne bo pristajala in bo postopala skladno z zakonom predvidenimi pravnimi sredstvi.

Z namenom objektivne informiranosti objavljamo zahtevan prikaz nasprotnih dejstev, ki obširneje pojasnjuje okoliščine celotne zadeve.

Prikaz nasprotnih dejstev …