Kaj se zgodi s prihranki za dodatno pokojnino po vaši smrti ?

Vsi prihranki za dodatno pokojnino so last varčevalca, ki v primeru najhujšega poskrbi tudi za finančno varnost najbližjih.

Določitev upravičencev/dedičev

Ob vključitvi ali kadarkoli kasneje lahko varčevalci na e.Modra.si oz. s pomočjo fizičnega obrazca (pod zavihkom Obrazci in dokumenti), določite upravičence v primeru smrti ali pa prihranke prepustite svojim dedičem.

Smrt varčevalca

Po smrti varčevalca, njegovi upravičenci izpolnijo zahtevek za izplačilo, ki ga najdejo na naši spletni strani ter izpolnjenega, skupaj s prilogami, pošljejo na naš naslov. Lahko pa se tudi osebno oglasijo v kontaktnem centru na Dunajski cesti 119 v Ljubljani.  Kontaktni center je odprt od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro (kontakt).

Kaj pa če svojci ne vedo, kdo je njegov upravičenec oz. ali je ta sploh določen?

Svojcem svetujemo, da kljub temu izpolnijo zahtevek dediča oz. upravičenca za izplačilo odkupne vrednosti in na ta način preverijo ali so upravičeni do prihrankov.

Če je varčevalec določil upravičenca, bo upravičenec dobil izplačana sredstva oz. % sredstev, če je bilo do prihrankov upravičenih več oseb (je varčevalec določil več upravičencev).

V primeru, da oseba, ki pošilja zahtevek, ni upravičena so prihrankov, bomo njen zahtevek zavrnili oz. ji sporočili, da upravičenci niso bili določeni.

Varčevalec ni določil upravičencev. Kaj pa sedaj?

Če varčevalec ni določil upravičencev, so prihranki del zapuščine posameznika in se dedujejo.

Sodišče praviloma sodišče opravi uradne poizvedbe o premoženju zapustnika, a se lahko zgodi, da prihranke za pokojnino spregleda. Zato lahko varčevalno polico dediči v zapuščino priglasijo tudi sami.

Ko je sklep o dedovanju pravnomočen, dediči izpolnijo obrazec za izplačilo in ga, skupaj s prilogami, pošljejo na Modro oz. se osebno oglasijo v kontaktnem centru na Dunajski 119 v Ljubljani.
Med obveznimi prilogami je tudi originalen pravnomočni sklep o dedovanju, ki ga Modra po obravnavi zahtevka, pošlje nazaj dediču.

Glede na to, da do zaključka zapuščinske obravnave ni mogoče dostopati do prihrankov, vam svetujemo, da vnaprej poskrbite za svoje najbližje in jim omogočite lažji in hitrejši dostop do vaših prihrankov, v primeru, da se vam zgodi najhujše.

Izplačilo prihrankov

Upravičenci oz. dediči bodo izplačilo prihrankov prejeli najkasneje v roku 60 dni od datuma, ko so izpolnili vse pogoje za izplačilo in poslali zahtevane dokumente.

Obdavčitev

Ob izplačilu prihrankov se obračuna 25 % dohodnina, pri čemer gre za dokončno obdavčitev.

Vstopite na e.Modra.si in že danes določite upravičence za vaše pokojninske prihranke.