Manj dohodnine, več pokojnine. Kako?

Najvišjo možno davčno olajšavo zagotavljajo vplačila do višine 24 % plačanih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar predstavlja 5,844 % vaše bruto plače. Za tiste z višjimi plačami, je znesek olajšave omejen na največ 2.903,66 evrov letno.

Poskrbite za svojo prihodnost z varčevanjem v dodatnem pokojninskem zavarovanju!

 • Kakšno davčno olajšavo lahko dobim?
  Z varčevanjem v dodatnem pokojninskem zavarovanju ste upravičeni do posebne davčne olajšave. Vplačila v posameznem letu vam znižajo osnovo za odmero dohodnine in država vam del dohodnine vrne ali pa se vam zniža morebitno doplačilo dohodnine.
   
  Davčno olajšavo vam zagotavljajo vplačila do višine 24 % plačanih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar predstavlja 5,844 % vaše bruto plače.
  Za tiste z višjimi plačami, je znesek olajšave omejen na največ 2.903,66 evrov letno.
   
  Če ste zaposleni v gospodarstvu, ima pravico do uveljavljanja davčne olajšave najprej delodajalec (kolektivno vplačane premije), vi pa uveljavite preostali del (individualno vplačane premije).
   
  Če ste zaposleni v javnem sektorju, pa lahko posebno davčno olajšavo izkoristite v celoti, ne glede na višino plačane premije vašega delodajalca.

   
 • Do kdaj lahko izkoristim davčno olajšavo?
  Skrajni rok, da si znižate dohodnino za tekoče leto, je zadnji delovni dan v decembru. Bodite pozorni in ne čakajte do zadnjega, če ni nujno. Če boste premijo plačali zadnji dan in izven delovnega časa plačilnega prometa, boste imeli priznano olajšavo v naslednjem letu. Denar mora pravočasno prispeti na računu Modre.
   
  Veliko ljudi čaka na zadnji mesec in visoko premijo vplača šele decembra. Kljub temu se davčna olajšava upošteva za vse premije, vplačane v celem letu. Decembrski proračun lahko razbremenite tako, da si uredite plačevanje mesečnih premij.

   
 • Ali moram o davčni olajšavi obvestiti FURS?
  Ne. Poročanje davčnemu organu (FURS) je naloga Modre.
  Vam pa vsako leto do 31. 1. Modra pripravi potrdilo o vplačanih premijah, ki so osnova za preverjanje pravilnosti informativnega izračuna dohodnine, ki vam ga pošlje FURS. Zato je vaša naloga le, da na prejetem informativnem izračunu dohodnine preverite pravilnost podatkov.

   
 • Zakaj vplačilo v dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni tudi nižjo dohodnino?
  1. December je zadnji mesec, ko lahko osnovo za odmero dohodnine znižate z davčnimi olajšavami. Eno najboljših orodij je dodatno pokojninsko zavarovanje.

  2. Številnim zaposlenim premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja že plačuje delodajalec. To velja za vse zaposlene v javnem sektorju in za mnoge druge, zaposlene v gospodarstvu.

  3. Na varčevalnem računu dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko prihranke zbirate tudi sami. S tem, ko varčujete za dodatno pokojnino, si znižate tudi odmero dohodnine.

  4. Država vam vrne del dohodnine oz. vam zniža morebitno doplačilo dohodnine. Davčno olajšavo vam zagotavljajo vplačila do višine 5,844 odstotka vaše bruto plače, vendar ne več kot 2.903,66 evrov.

Varčujem pri Modri

Varčevalci pri Modri boste imeli v decembru, ko bo večina premij za 2022 že vplačanih, osebni izračun z vsemi podatki že pripravljen v e.Modra.si. V izračun boste vnesli le še podatek o višini vaše bruto plače.

Še ne varčujem pri Modri

Nič hudega. Poskrbeli bomo tudi za vašo dohodnino.

Premijo lahko vplačate v sklad MKPS, hkrati pa nam pošljete podpisano pristopno izjavo.

Izpolni pristopno izjavo

Brez vstopnih stroškov

Ob vplačilu dodatne premije oz. novi vključitvi v pokojninski sklad v novembru in decembru, ne obračunamo vstopnih stroškov, kar pomeni, da je zdaj varčevanje cenejše kot kadarkoli v letu.

Znižajte si odmero dohodnine

Z vplačilom premije v dodatno pokojninsko zavarovanje si boste znižali osnovo za odmero dohodnine za leto 2022.

 • Zakaj vplačilo v dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni tudi nižjo dohodnino?
  1. December je zadnji mesec, ko lahko osnovo za odmero dohodnine znižate z davčnimi olajšavami. Eno najboljših orodij je dodatno pokojninsko zavarovanje.
  2. Številnim zaposlenim premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja že plačuje delodajalec. To velja za vse zaposlene v javnem sektorju in za mnoge druge, zaposlene v gospodarstvu.
  3. Na varčevalnem računu dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko prihranke zbirate tudi sami. S tem, ko varčujete za dodatno pokojnino, si znižate tudi odmero dohodnine.
  4. Država vam vrne del dohodnine oz. vam zniža morebitno doplačilo dohodnine. Davčno olajšavo vam zagotavljajo vplačila do višine 5,844 odstotka vaše bruto plače, vendar ne več kot 2.903,66 evrov.
  Ne veste, če varčujete pri Modri? Preverite

Izračunajte, koliko lahko
prihranite pri dohodnini.

Kje ste trenutno zaposleni?
Mesečno
Letno
Vaša trenutna bruto plača
Premija delodajalca
Davčna olajšava za zaposlene v javnem sektorju ni odvisna od vplačil delodajalca.
Individualna premija
Najvišja premija, za katero ste deležni davčne olajšave (5,844 % bruto plače).
Ob vpisani individualni premiji prihranite
Do polne davčne olajšave lahko letos vplačate še
0,00 €
Ob polni davčni olajšavi boste pri odmeri dohodnine prihranili
0,00 €

Projekcija je informativna.

Pri izračunu je upoštevana veljavna davčna zakonodaja za leto 2022, bruto plača, splošna davčna olajšava, stopnja obveznih prispevkov 22,1 % in olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje. Več…

Pri izračunu je upoštevana veljavna davčna zakonodaja za leto 2022, bruto plača, splošna davčna olajšava, stopnja obveznih prispevkov 22,1 % in olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje.

Višina davčne olajšave je omejena na največ 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (5,844 % bruto plače posameznika), vendar na največ 2.903,66 EUR letno.

Izračun je informativen. Modra zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali nerazumevanja izračuna.

Pomembno! Poskrbite za vplačilo do 29. decembra, da si zagotovite olajšavo za leto 2022.

Že varčujete pri Modri?

Ko izračunate premijo, samo še preverite podatke za nakazilo za sklad, v katerem varčujete in vplačajte dodatno premijo. Vstopne stroške vam podarimo.

 • Podatki za nakazilo premije - zaposleni v javnem sektorju
  TRR sklada: SI56 0400 1004 6645 446 (Nova KBM)

  Sklic: SI00 88041614-vaša davčna številka
 • Podatki za nakazilo premije - zaposleni v gospodarstvu
  TRR sklada: SI56 0400 1004 6646 319 (Nova KBM)

  Sklic za individualno vključene (premijo plačuje le posameznik): SI00 88041124-vaša davčna številka

  Sklic za kolektivno vključene (premijo plačuje delodajalec, lahko tudi posameznik): SI00 88041114-vaša davčna številka

Še ne varčujete pri Modri?

Nič hudega. Poskrbeli bomo tudi za vašo dohodnino.

Izpolnite pristopno izjavo in nam jo pošljite na info@modra.si ali po pošti na naslov Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana. Hkrati lahko že nakažete premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Podatki za plačilo premije:

TRR sklada: SI56 0400 1004 6646 319 (Nova KBM)

Sklic: SI00 88041124-vaša davčna številka

Ne veste, v katerem skladu varčujete? Imate za nas še dodatna vprašanja?

Za vas smo dosegljivi na info@modra.si / 080 23 45 / e.Modra.si