Piše: Tomaž Ivanič, sektor upravljanja premoženja

Jesensko dogajanje na trgih

Julij in avgust sta bila vse prej kot zaspana poletna meseca. Nadaljevanje zaostrovanja trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko ter negotovost glede izhoda Velike Britanije iz Evropske unije sta bila najpomembnejša vzroka za pocenitev tveganih in podražitev varnih naložb.

Negativne donosnosti prvovrstnih državnih obveznic

Donosnosti prvovrstnih državnih obveznic so dosegle rekordno nizke ravni. Konec avgusta so na primer vse izdane nemške državne obveznice dosegale negativne donosnosti do zapadlosti.

Donosnosti slovenskih obveznic

Evforija je zajela tudi slovenske obveznice. Če bi Slovenija konec avgusta izdala novo 10 letno obveznico, bi bila za to nagrajena v višini 0,14 odstotka. Povedano drugače: Vlagatelji so bili pripravljeni plačati za posojo denarja Sloveniji.

Znižanje obrestne mere ECB in FED

Pričakovanja vlagateljev o pomoči centralnih bank v obliki dodatnega monetarnega sproščanja so bila velika. Do neke mere so se jim želje uresničile saj je ECB septembra ob znižanju obrestne mere spet zagnala odkup obveznic, FED pa je še drugič letos znižal ključno obrestno mero.

Pozitiven učinek doseženega napredka v pogajanjih med ZDA in Kitajsko

Konec poletja je prišlo do napredka v pogajanjih med ZDA in Kitajsko, kar je najbolj pripomoglo k dobri rasti delniških tečajev, ki so v septembru in oktobru pridobili od 3 (svetovni MSCI indeks) do 7,6 odstotka (evropske delnice).

Izboljšano vzdušje pa se je negativno odrazilo na trgih državnih obveznic. Donosnosti evropskih državnih obveznic se v povprečju zvišale za približno 30 bazičnih točk.

Poslovanje pokojninskih skladov Modre zavarovalnice

Dobre razmere na delniških trgih so v septembru in oktobru največ prispevale k rasti dinamičnih podskladov, zajamčenim pa se zaradi rasti donosnosti obveznic vrednost ni bistveno spremenila.

Več o donosnosti pokojninskih skladov Modre …