Brez dodatnih vplačil do višjih prihrankov

Pokojninski sklad življenjskega cikla vam omogoča, da si v različnih življenjskih obdobjih zagotovite najbolj optimalen način varčevanja in s tem najbolje oplemenitite sredstva ter si zagotovite višji življenjski standard po upokojitvi.

Sprememba podsklada, ki vpliva na višino prihrankov, je lahko tudi vaša odločitev.

Ali veste, v katerem podskladu varčujete?

Modra vsem svojim varčevalcem omogoča osebni vpogled v varčevalne police, in sicer preko spletne storitve e.Modra.si. Na e.Modra.si lahko hitro in enostavno preverite tudi v katerem podskladu trenutno varčujete ter s pomočjo digitalnega potrdila opravite brezplačno menjavo podsklada. Če digitalnega potrdila nimate, lahko podsklad zamenjate tudi z izjavo o menjavi podsklada.

V izbrani podsklad lahko preusmerite le tekoče mesečne premije, ali pa se odločite tudi za prenos že privarčevanih sredstev v drug podsklad.

Sklad življenjskega cikla – optimalni način varčevanja

Pokojninski sklad življenjskega cikla se prilagaja vaši starosti in potrebam. Poleg tega vam s pomočjo postopnega varčevanja omogoča doseganje višjih donosov in s tem višje dodatne pokojnine.

Izbira podsklada je pomembna odločitev, ki vpliva na dinamiko in višino vaših prihrankov.

Različni podskladi, različne naložbene politike

Pokojninski sklad življenjskega cikla ima tri podsklade za katere je značilno, da ima vsak svojo naložbeno politiko in je zato varčevanje lahko prilagojeno starosti posameznika.

Dinamični podsklad z najbolj agresivno naložbeno politiko je namenjen tistim, ki imajo do upokojitve najdlje (do 50. leta starosti) in lahko za doseganje višjih donosov tvegajo največ.

Preudarni podsklad je z bolj umirjeno naložbeno politiko namenjen srednji starostni skupini varčevalcev (med 50. in 60. letom starosti) oz. tistim, ki so za doseganje višjih donosov pripravljeni zmerno tvegati.

Zajamčeni podsklad pa je najbolj primeren za varčevalce, ki jim do upokojitve ne manjka veliko in zato višje tveganje zanje ni priporočljivo.

Praksa kaže, da varčevanje v skladih z agresivno naložbeno politiko na dolgi rok ni tako tvegano, saj se nihanja finančnih trgov z leti izravnajo.

Varčevalci, ki imajo do upokojitve najdlje, lahko z zaupanjem sprejmejo več tveganja in s tem na dolgi rok dosežejo višjo donosnost.

Brezplačna menjava podsklada

Enkrat letno lahko brezplačno zamenjate podsklad, v katerem varčujete ter se odločite o morebitnem prenosu vaših prihrankov v enega izmed treh podskladov, a le, če vas pri tem ne omejuje starost.

Varčevanje v skladu z vašim življenjskim ciklom vam omogoča višje donose v času aktivne delovne dobe, ko je upokojitev še daleč in visoko varnost prihrankov v času tik pred upokojitvijo.

Podrobnosti o poslovanju pokojninskih skladov v upravljanju Modre so na voljo tukaj.